Kg Auto As
Juridisk navn:  Kg Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51666586
Olsokveien 33 Olsokveien 33 Fax: 51666586
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 967072478
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/21/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.52%
Resultat  
  
-60.47%
Egenkapital  
  
0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.175.000 1.460.000 3.957.000 4.113.000 981.000
Resultat: -69.000 -43.000 121.000 -17.000 -32.000
Egenkapital: 826.000 822.000 817.000 719.000 736.000
Regnskap for  Kg Auto As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.175.000 1.460.000 3.957.000 4.113.000 981.000
Driftskostnader -1.248.000 -1.507.000 -3.837.000 -4.130.000 -1.016.000
Driftsresultat -73.000 -46.000 121.000 -17.000 -35.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 0 1.000 3.000
Resultat før skatt -69.000 -43.000 121.000 -17.000 -32.000
Skattekostnad 16.000 11.000 -24.000 0 17.000
Årsresultat -53.000 -32.000 97.000 -17.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 21.000 25.000 29.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 1.926.000 1.973.000 1.917.000 924.000
Sum eiendeler 1.938.000 1.947.000 1.998.000 1.946.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 634.000 667.000 569.000 586.000
Sum egenkapital 826.000 822.000 817.000 719.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 1.125.000 1.181.000 1.227.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 1.938.000 1.946.000 1.998.000 1.946.000 927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.172.000 1.460.000 3.957.000 4.053.000 941.000
Andre inntekter 3.000 0 0 60.000 40.000
Driftsinntekter 1.175.000 1.460.000 3.957.000 4.113.000 981.000
Varekostnad -1.058.000 -1.187.000 -3.497.000 -3.705.000 -702.000
Lønninger -96.000 -260.000 -257.000 -260.000 -260.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -56.000 -79.000 -158.000 -47.000
Driftskostnader -1.248.000 -1.507.000 -3.837.000 -4.130.000 -1.016.000
Driftsresultat -73.000 -46.000 121.000 -17.000 -35.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -32.000 97.000 -17.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 21.000 25.000 29.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 17.000 21.000 25.000 29.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 21.000 25.000 29.000 3.000
Varebeholdning 91.000 411.000 1.031.000 708.000 0
Kundefordringer 72.000 220.000 143.000 707.000 365.000
Andre fordringer 6.000 11.000 9.000 29.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.678.000 1.236.000 790.000 473.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 1.926.000 1.973.000 1.917.000 924.000
Sum eiendeler 1.938.000 1.947.000 1.998.000 1.946.000 927.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 634.000 667.000 569.000 586.000
Sum egenkapital 826.000 822.000 817.000 719.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 880.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 95.000 7.000 28.000 93.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 15.000 15.000 16.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 1.103.000 1.114.000 1.119.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 1.125.000 1.181.000 1.227.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 1.938.000 1.946.000 1.998.000 1.946.000 927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 809.000 801.000 792.000 690.000 733.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.7 1 4.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.8 1 4.9
Soliditet 42.6 42.2 40.9 36.9 79.4
Resultatgrad -6.2 -3.2 3.1 -0.4 -3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.4 1.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.6 -2.2 6.1 -0.8 -3.5
Signatur
17.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex