Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keller Transport As
Juridisk navn:  Keller Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48039117
Svelvikveien 478 Svelvikveien 478 Fax:
3037 Drammen 3037 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 910197959
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/20/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Borge Revisjon AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.36%
Resultat  
  
-7.85%
Egenkapital  
  
15.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.708.000 19.065.000 23.086.000 22.149.000 20.021.000
Resultat: 176.000 191.000 -1.258.000 -756.000 412.000
Egenkapital: -961.000 -1.137.000 -1.328.000 -70.000 686.000
Regnskap for  Keller Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.708.000 19.065.000 23.086.000 22.149.000 20.021.000
Driftskostnader -16.502.000 -18.839.000 -24.313.000 -22.902.000 -19.609.000
Driftsresultat 206.000 226.000 -1.227.000 -753.000 411.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -30.000 -35.000 -32.000 -4.000 -1.000
Finans -30.000 -35.000 -32.000 -4.000 0
Resultat før skatt 176.000 191.000 -1.258.000 -756.000 412.000
Skattekostnad 0 0 0 -103.000
Årsresultat 176.000 191.000 -1.258.000 -756.000 309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 363.000 631.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.654.000 1.749.000 1.995.000 3.297.000 3.643.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.112.000 2.626.000 3.298.000 3.644.000
Sum opptjent egenkapital -1.281.000 -1.457.000 -1.648.000 -390.000 366.000
Sum egenkapital -961.000 -1.137.000 -1.328.000 -70.000 686.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.952.000 3.249.000 3.954.000 3.368.000 2.958.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 2.112.000 2.626.000 3.298.000 3.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.708.000 18.894.000 23.300.000 21.735.000 19.541.000
Andre inntekter 171.000 -214.000 414.000 479.000
Driftsinntekter 16.708.000 19.065.000 23.086.000 22.149.000 20.021.000
Varekostnad -1.215.000 -846.000 -129.000 -212.000 -218.000
Lønninger -7.003.000 -7.646.000 -10.083.000 -9.244.000 -7.857.000
Avskrivning -11.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.273.000 -10.347.000 -14.101.000 -13.446.000 -11.534.000
Driftskostnader -16.502.000 -18.839.000 -24.313.000 -22.902.000 -19.609.000
Driftsresultat 206.000 226.000 -1.227.000 -753.000 411.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -30.000 -35.000 -32.000 -4.000 -1.000
Finans -30.000 -35.000 -32.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 176.000 191.000 -1.258.000 -756.000 309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 363.000 631.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 337.000 363.000 631.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.215.000 1.319.000 1.433.000 2.008.000 1.720.000
Andre fordringer 355.000 212.000 228.000 1.061.000 968.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 218.000 335.000 228.000 955.000
Sum omløpsmidler 1.654.000 1.749.000 1.995.000 3.297.000 3.643.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.112.000 2.626.000 3.298.000 3.644.000
Sum opptjent egenkapital -1.281.000 -1.457.000 -1.648.000 -390.000 366.000
Sum egenkapital -961.000 -1.137.000 -1.328.000 -70.000 686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 274.000 312.000 230.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 424.000 506.000 462.000 603.000 761.000
Betalbar skatt 0 0 0 103.000
Skyldig offentlige avgifter 764.000 865.000 1.136.000 907.000 608.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.582.000 1.603.000 2.044.000 1.628.000 1.485.000
Sum kortsiktig gjeld 2.952.000 3.249.000 3.954.000 3.368.000 2.958.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 2.112.000 2.626.000 3.298.000 3.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.298.000 -1.500.000 -1.959.000 -71.000 685.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 1 1.2
Soliditet -48.3 -53.8 -50.6 -2.1 18.8
Resultatgrad 1.2 1.2 -5.3 -3.4 2.1
Rentedekningsgrad 6.9 6.5 -38.3 -188.3 4
Gjeldsgrad -3.1 -2.9 -48.1 4.3
Total kapitalrentabilitet 10.3 10.7 -46.7 -22.8 11.3
Signatur
12.04.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.04.2016
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex