Kelda AS
Juridisk navn:  Kelda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33326025
Bolteløkka allé 11A Bolteløkka allé 11A Fax: 33327725
0454 Oslo 454 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 841219252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Din Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.67%
Resultat  
  
-700%
Egenkapital  
  
-3.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 80.000 150.000 200.000 200.000 250.000
Resultat: -8.000 -1.000 49.000 37.000 104.000
Egenkapital: 235.000 243.000 244.000 207.000 179.000
Regnskap for  Kelda AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 80.000 150.000 200.000 200.000 250.000
Driftskostnader -89.000 -152.000 -153.000 -163.000 -146.000
Driftsresultat -9.000 -2.000 48.000 37.000 104.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -8.000 -1.000 49.000 37.000 104.000
Skattekostnad 0 -11.000 -9.000 -26.000
Årsresultat -8.000 -1.000 37.000 28.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Sum eiendeler 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 143.000 144.000 107.000 79.000
Sum egenkapital 235.000 243.000 244.000 207.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 61.000 63.000 43.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.000 150.000 200.000 200.000 250.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 80.000 150.000 200.000 200.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -65.000 -57.000 -48.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -95.000 -88.000 -106.000 -98.000
Driftskostnader -89.000 -152.000 -153.000 -163.000 -146.000
Driftsresultat -9.000 -2.000 48.000 37.000 104.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -1.000 37.000 28.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 31.000 42.000 83.000 191.000
Andre fordringer 57.000 28.000 33.000 33.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 245.000 232.000 133.000 5.000
Sum omløpsmidler 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Sum eiendeler 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 143.000 144.000 107.000 79.000
Sum egenkapital 235.000 243.000 244.000 207.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 24.000 2.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 3.000 11.000 9.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 34.000 49.000 26.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 61.000 63.000 43.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 262.000 304.000 307.000 250.000 222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 243.000 244.000 207.000 179.000
Likviditetsgrad 1 9.7 5 4.9 5.8 5.2
Likviditetsgrad 2 9.7 5 4.9 5.8 5.2
Soliditet 89.7 79.9 79.5 82.8 80.6
Resultatgrad -11.3 -1.3 2 18.5 41.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.1 -0.3 1 14.8 46.8
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex