Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlstadsgaten 11 AS
Juridisk navn:  Karlstadsgaten 11 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92266887
c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika Fridtjof Nansens plass 4 Fax:
0124 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991289135
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: karlstadsgata 11 as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.24%
Resultat  
  
-9.55%
Egenkapital  
  
-22.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.914.000 1.938.000 1.914.000 1.897.000 1.830.000
Resultat: 843.000 932.000 569.000 55.000 710.000
Egenkapital: 223.000 287.000 -1.379.000 -1.823.000 -1.837.000
Regnskap for  Karlstadsgaten 11 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.914.000 1.938.000 1.914.000 1.897.000 1.830.000
Driftskostnader -910.000 -765.000 -930.000 -1.469.000 -739.000
Driftsresultat 1.004.000 1.174.000 985.000 428.000 1.091.000
Finansinntekter 9.000 6.000 6.000 4.000 3.000
Finanskostnader -169.000 -248.000 -421.000 -378.000 -384.000
Finans -160.000 -242.000 -415.000 -374.000 -381.000
Resultat før skatt 843.000 932.000 569.000 55.000 710.000
Skattekostnad -186.000 -205.000 -125.000 -41.000 -199.000
Årsresultat 658.000 727.000 444.000 14.000 511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.042.000 9.278.000 10.001.000 10.380.000 10.554.000
Sum omløpsmidler 1.537.000 1.955.000 1.015.000 841.000 479.000
Sum eiendeler 10.579.000 11.233.000 11.016.000 11.221.000 11.033.000
Sum opptjent egenkapital -752.000 -1.479.000 -1.923.000 -1.937.000
Sum egenkapital 223.000 287.000 -1.379.000 -1.823.000 -1.837.000
Sum langsiktig gjeld 9.394.000 10.825.000 12.291.000 12.771.000 12.840.000
Sum kortsiktig gjeld 961.000 121.000 104.000 274.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 10.578.000 11.233.000 11.016.000 11.222.000 11.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.914.000 1.938.000 0 1.897.000 0
Andre inntekter 1.914.000 0 1.830.000
Driftsinntekter 1.914.000 1.938.000 1.914.000 1.897.000 1.830.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -254.000 -254.000 -254.000 0 -243.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -656.000 -511.000 -676.000 -1.469.000 -496.000
Driftskostnader -910.000 -765.000 -930.000 -1.469.000 -739.000
Driftsresultat 1.004.000 1.174.000 985.000 428.000 1.091.000
Finansinntekter 9.000 6.000 6.000 4.000 3.000
Finanskostnader -169.000 -248.000 -421.000 -378.000 -384.000
Finans -160.000 -242.000 -415.000 -374.000 -381.000
Konsernbidrag -721.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 658.000 727.000 444.000 14.000 511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 28.000 498.000 623.000 664.000
Fast eiendom 8.996.000 9.250.000 9.503.000 9.757.000 9.891.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.996.000 9.250.000 9.503.000 9.757.000 9.891.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.042.000 9.278.000 10.001.000 10.380.000 10.554.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 45.000 109.000
Andre fordringer 10.000 1.214.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.526.000 741.000 1.006.000 797.000 370.000
Sum omløpsmidler 1.537.000 1.955.000 1.015.000 841.000 479.000
Sum eiendeler 10.579.000 11.233.000 11.016.000 11.221.000 11.033.000
Sum opptjent egenkapital -752.000 -1.479.000 -1.923.000 -1.937.000
Sum egenkapital 223.000 287.000 -1.379.000 -1.823.000 -1.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 925.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.394.000 10.825.000 12.291.000 12.771.000 12.840.000
Leverandørgjeld 83.000 91.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 71.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 121.000 21.000 112.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 961.000 121.000 104.000 274.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 10.578.000 11.233.000 11.016.000 11.222.000 11.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 576.000 1.834.000 911.000 567.000 449.000
Likviditetsgrad 1 1.6 16.2 9.8 3.1 1
Likviditetsgrad 2 1.6 16.2 9.8 3.1 1
Soliditet 2.1 2.6 -12.5 -16.2 -16.7
Resultatgrad 52.5 60.6 51.5 22.6 59.6
Rentedekningsgrad 5.9 4.7 2.3 1.1 2.8
Gjeldsgrad 46.4 38.1 -7.2
Total kapitalrentabilitet 9.6 10.5 9 3.8 9.9
Signatur
31.08.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex