Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlstadgata Borettslag
Juridisk navn:  Karlstadgata Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
c/o OBOS Postboks 6666 St.Olavs plass C/O Obos Hammersborg Torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931481797
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/1/1981
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.47%
Resultat  
  
-163.68%
Egenkapital  
  
-2.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.397.000 3.381.000 3.383.000 3.353.000 3.374.000
Resultat: -405.000 636.000 162.000 1.279.000 361.000
Egenkapital: 19.414.000 19.819.000 19.183.000 19.020.000 17.741.000
Regnskap for  Karlstadgata Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.397.000 3.381.000 3.383.000 3.353.000 3.374.000
Driftskostnader -3.805.000 -2.751.000 -3.223.000 -2.061.000 -2.983.000
Driftsresultat -408.000 630.000 160.000 1.292.000 391.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 6.000 8.000
Finanskostnader -10.000 -19.000 -38.000
Finans 3.000 6.000 2.000 -13.000 -30.000
Resultat før skatt -405.000 636.000 162.000 1.279.000 361.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -405.000 636.000 162.000 1.279.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000
Sum omløpsmidler 2.028.000 2.166.000 1.779.000 2.095.000 1.590.000
Sum eiendeler 32.628.000 32.766.000 32.379.000 32.695.000 32.190.000
Sum opptjent egenkapital 19.408.000 19.812.000 19.176.000 19.014.000 17.735.000
Sum egenkapital 19.414.000 19.819.000 19.183.000 19.020.000 17.741.000
Sum langsiktig gjeld 12.864.000 12.864.000 12.864.000 13.372.000 14.111.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 83.000 333.000 303.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 32.628.000 32.765.000 32.379.000 32.695.000 32.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 3.397.000 3.381.000 3.383.000 3.353.000 3.374.000
Driftsinntekter 3.397.000 3.381.000 3.383.000 3.353.000 3.374.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -148.000 -143.000 -144.000 -137.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.657.000 -2.608.000 -3.079.000 -1.924.000 -2.846.000
Driftskostnader -3.805.000 -2.751.000 -3.223.000 -2.061.000 -2.983.000
Driftsresultat -408.000 630.000 160.000 1.292.000 391.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 6.000 8.000
Finanskostnader -10.000 -19.000 -38.000
Finans 3.000 6.000 2.000 -13.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -405.000 636.000 162.000 1.279.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 148.000 108.000 356.000 331.000 278.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.879.000 2.058.000 1.423.000 1.764.000 1.312.000
Sum omløpsmidler 2.028.000 2.166.000 1.779.000 2.095.000 1.590.000
Sum eiendeler 32.628.000 32.766.000 32.379.000 32.695.000 32.190.000
Sum opptjent egenkapital 19.408.000 19.812.000 19.176.000 19.014.000 17.735.000
Sum egenkapital 19.414.000 19.819.000 19.183.000 19.020.000 17.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 10.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.864.000 12.864.000 12.864.000 13.372.000 14.111.000
Leverandørgjeld 350.000 48.000 333.000 293.000 338.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 350.000 83.000 333.000 303.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 32.628.000 32.765.000 32.379.000 32.695.000 32.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.678.000 2.083.000 1.446.000 1.792.000 1.252.000
Likviditetsgrad 1 5.8 26.1 5.3 6.9 4.7
Likviditetsgrad 2 5.8 26.1 5.3 6.9 4.7
Soliditet 59.5 60.5 59.2 58.2 55.1
Resultatgrad -12.0 18.6 4.7 38.5 11.6
Rentedekningsgrad 1 6 10.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -1.2 1.9 0.5 4 1.2
Signatur
06.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex