Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlstad Maskin & Transport AS
Juridisk navn:  Karlstad Maskin & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78497377
Postboks 203 Fax: 78497215
9770 Mehamn 9770 Mehamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 936435068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/11/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.74%
Resultat  
  
-32.45%
Egenkapital  
  
-9.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 271.000 409.000 26.000 350.000 3.513.000
Resultat: -751.000 -567.000 -1.487.000 -1.784.000 1.194.000
Egenkapital: 5.630.000 6.216.000 6.694.000 7.855.000 9.212.000
Regnskap for  Karlstad Maskin & Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 271.000 409.000 26.000 350.000 3.513.000
Driftskostnader -1.018.000 -1.008.000 -1.551.000 -2.164.000 -2.240.000
Driftsresultat -747.000 -598.000 -1.525.000 -1.814.000 1.272.000
Finansinntekter 19.000 35.000 55.000 48.000 31.000
Finanskostnader -23.000 -4.000 -16.000 -17.000 -109.000
Finans -4.000 31.000 39.000 31.000 -78.000
Resultat før skatt -751.000 -567.000 -1.487.000 -1.784.000 1.194.000
Skattekostnad 165.000 135.000 326.000 426.000 -257.000
Årsresultat -586.000 -478.000 -1.160.000 -1.357.000 936.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.392.000 1.059.000 1.239.000 1.465.000 1.768.000
Sum omløpsmidler 4.354.000 5.300.000 5.427.000 7.216.000 8.694.000
Sum eiendeler 5.746.000 6.359.000 6.666.000 8.681.000 10.462.000
Sum opptjent egenkapital 5.530.000 6.116.000 6.594.000 7.755.000 9.112.000
Sum egenkapital 5.630.000 6.216.000 6.694.000 7.855.000 9.212.000
Sum langsiktig gjeld -43.000 -43.000 -43.000 468.000 881.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 187.000 16.000 357.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 5.746.000 6.360.000 6.667.000 8.680.000 10.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 271.000 399.000 26.000 350.000 1.395.000
Andre inntekter 10.000 0 0 2.117.000
Driftsinntekter 271.000 409.000 26.000 350.000 3.513.000
Varekostnad -47.000 -3.000 -207.000 -379.000 -7.000
Lønninger -749.000 -720.000 -881.000 -1.047.000 -1.154.000
Avskrivning -68.000 -55.000 -68.000 -89.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -230.000 -395.000 -649.000 -1.007.000
Driftskostnader -1.018.000 -1.008.000 -1.551.000 -2.164.000 -2.240.000
Driftsresultat -747.000 -598.000 -1.525.000 -1.814.000 1.272.000
Finansinntekter 19.000 35.000 55.000 48.000 31.000
Finanskostnader -23.000 -4.000 -16.000 -17.000 -109.000
Finans -4.000 31.000 39.000 31.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -586.000 -478.000 -1.160.000 -1.357.000 936.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 450.000 285.000 150.000 0 0
Fast eiendom 72.000 78.000 83.000 89.000 94.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 427.000 40.000 89.000 244.000 328.000
Sum varige driftsmidler 499.000 117.000 172.000 333.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 443.000 657.000 917.000 1.131.000 1.346.000
Sum anleggsmidler 1.392.000 1.059.000 1.239.000 1.465.000 1.768.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 86.000 9.000 107.000 3.642.000
Andre fordringer 18.000 6.000 7.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.334.000 5.215.000 5.412.000 7.102.000 5.044.000
Sum omløpsmidler 4.354.000 5.300.000 5.427.000 7.216.000 8.694.000
Sum eiendeler 5.746.000 6.359.000 6.666.000 8.681.000 10.462.000
Sum opptjent egenkapital 5.530.000 6.116.000 6.594.000 7.755.000 9.112.000
Sum egenkapital 5.630.000 6.216.000 6.694.000 7.855.000 9.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 176.000 603.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -43.000 -43.000 -43.000 468.000 881.000
Leverandørgjeld 9.000 16.000 -232.000 14.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0 0 187.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 140.000 248.000 344.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 187.000 16.000 357.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 5.746.000 6.360.000 6.667.000 8.680.000 10.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.195.000 5.113.000 5.411.000 6.859.000 8.324.000
Likviditetsgrad 1 27.4 28.3 339.2 20.2 23.5
Likviditetsgrad 2 27.4 28.3 339.2 20.2 23.5
Soliditet 98.0 97.7 100.4 90.5 8
Resultatgrad -275.6 -146.2 -5865.4 -518.3 36.2
Rentedekningsgrad -32.5 -149.5 -95.3 -106.7 11.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -12.7 -8.9 -20.3 12.5
Signatur
09.03.2021
STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLES-
SKAP.
Prokurister
09.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex