Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlstad Holding As
Juridisk navn:  Karlstad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tom-Daniel Karlstad Slettumvegen 9 c/o Tom-Daniel Karlstad Slettumvegen 9 Fax:
2170 Fenstad 2170 Fenstad
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 921622252
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ocon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
818.46%
Egenkapital  
  
760.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 135.000 0 0 0
Resultat: 1.194.000 130.000 -21.000 0
Egenkapital: 1.316.000 153.000 20.000 36.000
Regnskap for  Karlstad Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 135.000 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -20.000 -21.000 0
Driftsresultat 106.000 -20.000 -21.000 0
Finansinntekter 1.088.000 150.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.088.000 150.000 0 0
Resultat før skatt 1.194.000 130.000 -21.000 0
Skattekostnad -31.000 3.000 5.000 1.000
Årsresultat 1.163.000 133.000 -16.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 786.000 598.000 421.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 148.000 21.000 19.000
Sum eiendeler 1.932.000 746.000 442.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 119.000 -15.000 1.000
Sum egenkapital 1.316.000 153.000 20.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 615.000 593.000 423.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.931.000 746.000 442.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 135.000 0 0 0
Driftsinntekter 135.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -20.000 -21.000 0
Driftskostnader -29.000 -20.000 -21.000 0
Driftsresultat 106.000 -20.000 -21.000 0
Finansinntekter 1.088.000 150.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.088.000 150.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.163.000 133.000 -16.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 6.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 786.000 588.000 415.000 15.000
Sum anleggsmidler 786.000 598.000 421.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.146.000 148.000 21.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 148.000 21.000 19.000
Sum eiendeler 1.932.000 746.000 442.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 119.000 -15.000 1.000
Sum egenkapital 1.316.000 153.000 20.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 3.000 0
Betalbar skatt 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 590.000 590.000 420.000 0
Sum kortsiktig gjeld 615.000 593.000 423.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.931.000 746.000 442.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 531.000 -445.000 -402.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.2 0
Likviditetsgrad 2 1.9 0.2 0 0
Soliditet 68.2 20.5 4.5 1
Resultatgrad 78.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 3.9 21.1 0
Total kapitalrentabilitet 61.8 17.4 -4.7 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex