Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karlstad Entreprenør As
Juridisk navn:  Karlstad Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åvegen 4 Åvegen 4 Fax:
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 823050852
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.55%
Resultat  
  
64.1%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.847.000 2.187.000 1.329.000
Resultat: -14.000 -39.000 -93.000
Egenkapital: 303.000 318.000 357.000
Regnskap for  Karlstad Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.847.000 2.187.000 1.329.000
Driftskostnader -1.844.000 -2.196.000 -1.377.000
Driftsresultat 3.000 -9.000 -48.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 -30.000 -45.000
Finans -17.000 -30.000 -45.000
Resultat før skatt -14.000 -39.000 -93.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -14.000 -39.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 593.000 647.000 483.000
Sum omløpsmidler 441.000 396.000 654.000
Sum eiendeler 1.034.000 1.043.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -132.000 -93.000
Sum egenkapital 303.000 318.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 471.000 533.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 193.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.044.000 1.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.847.000 2.051.000 1.329.000
Andre inntekter 136.000 0
Driftsinntekter 1.847.000 2.187.000 1.329.000
Varekostnad -299.000 -329.000 -84.000
Lønninger -530.000 -722.000 -464.000
Avskrivning -107.000 -97.000 -127.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -908.000 -1.048.000 -702.000
Driftskostnader -1.844.000 -2.196.000 -1.377.000
Driftsresultat 3.000 -9.000 -48.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -17.000 -30.000 -45.000
Finans -17.000 -30.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -14.000 -39.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 67.000 89.000 287.000
Driftsløsøre 230.000 189.000 89.000
Sum varige driftsmidler 349.000 356.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 290.000 0
Sum anleggsmidler 593.000 647.000 483.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 110.000 194.000 299.000
Andre fordringer 129.000 132.000 139.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 202.000 71.000 216.000
Sum omløpsmidler 441.000 396.000 654.000
Sum eiendeler 1.034.000 1.043.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -132.000 -93.000
Sum egenkapital 303.000 318.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 471.000 533.000 694.000
Leverandørgjeld 161.000 59.000 25.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 87.000 44.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 47.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 193.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.044.000 1.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 203.000 568.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 7.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2.1 7.6
Soliditet 29.3 30.5 31.4
Resultatgrad 0.2 -0.4 -3.6
Rentedekningsgrad 0.2 -0.3 -1.1
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 0.3 -0.9 -4.2
Signatur
16.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex