Karen Bru Stiftelse
Juridisk navn:  Karen Bru Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90560415
c/o Per Eide-Olsen Mobergsbakken 18 c/o Per Eide-Olsen Mobergsbakken 18 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 927264145
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2021 1
Foretakstype: STI
Revisor: Søreide Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 122.000
Resultat: 29.000
Egenkapital: 129.000
Regnskap for  Karen Bru Stiftelse
Resultat 2021
Driftsinntekter 122.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 29.000
Skattekostnad
Årsresultat 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 179.000
Sum eiendeler 179.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 129.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 122.000
Driftsinntekter 122.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -93.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 179.000
Sum omløpsmidler 179.000
Sum eiendeler 179.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000
Likviditetsgrad 1 3.6
Likviditetsgrad 2 3.6
Soliditet 72.1
Resultatgrad 23.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 16.2
Signatur
04.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex