Karen Bergseth Rusthage
Juridisk navn:  Karen Bergseth Rusthage
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61292660
Strandgata 54 Strandgata 54 Fax: 61292221
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 980431649
Aksjekapital: -9 NOK
Etableringsdato: 1/20/1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
16.04%
Resultat  
  
10.27%
Egenkapital  
  
-52.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.228.000 1.920.000 1.813.000
Resultat: 1.095.000 993.000 885.000
Egenkapital: 124.000 259.000 997.000
Regnskap for  Karen Bergseth Rusthage
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.228.000 1.920.000 1.813.000
Driftskostnader -1.139.000 -936.000 -947.000
Driftsresultat 1.089.000 984.000 865.000
Finansinntekter 6.000 10.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 10.000 19.000
Resultat før skatt 1.095.000 993.000 885.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.095.000 993.000 885.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 520.000 458.000 1.254.000
Sum eiendeler 525.000 463.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 259.000 997.000
Sum egenkapital 124.000 259.000 997.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 401.000 204.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 463.000 1.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.228.000 1.920.000 1.813.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.228.000 1.920.000 1.813.000
Varekostnad -1.000 -2.000 0
Lønninger -705.000 -594.000 -513.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -433.000 -340.000 -434.000
Driftskostnader -1.139.000 -936.000 -947.000
Driftsresultat 1.089.000 984.000 865.000
Finansinntekter 6.000 10.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 10.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.095.000 993.000 885.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 482.000 320.000 334.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 38.000 138.000 920.000
Sum omløpsmidler 520.000 458.000 1.254.000
Sum eiendeler 525.000 463.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 259.000 997.000
Sum egenkapital 124.000 259.000 997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 23.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 93.000 92.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 88.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 204.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 463.000 1.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 254.000 992.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.2 4.8
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2 4.8
Soliditet 23.6 55.9 79.2
Resultatgrad 48.9 51.3 47.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 208.6 214.7 70.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex