Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karen Andersen Og Grosserer Kolsums Legat
Juridisk navn:  Karen Andersen Og Grosserer Kolsums Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77790000
Postboks 6900 c/o Tromsø kommune Rådhuset Rådhusgata 2 Fax: 77790001
9299 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 988935972
Aksjekapital: 94.588 NOK
Etableringsdato: 10/14/1982
Foretakstype: STI
Revisor: Komrev Nord Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-50%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2016
Omsetning: 1.000 2.000 3.000 2.000 69.000
Resultat: 0 -70.000 2.000 1.000 69.000
Egenkapital: 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Regnskap for  Karen Andersen Og Grosserer Kolsums Legat
Resultat 2021 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 69.000
Driftskostnader -1.000 -71.000 -1.000 -1.000 0
Driftsresultat -70.000 2.000 1.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -70.000 2.000 1.000 69.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -70.000 2.000 1.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum eiendeler 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 69.000
Driftsinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 69.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -71.000 -1.000 -1.000 0
Driftskostnader -1.000 -71.000 -1.000 -1.000 0
Driftsresultat -70.000 2.000 1.000 69.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -70.000 2.000 1.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum omløpsmidler 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum eiendeler 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 99.000 169.000 167.000 164.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad -3.500.0 66.7 5 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -70.7 1.2 0.6 42.1
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex