Karas AS
Juridisk navn:  Karas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91192424
Sigyns Vei 4 Sigyns Vei 4 Fax:
1349 Rykkinn 1349 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 932925575
Aksjekapital: 1.950.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/13/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.98%
Resultat  
  
127.78%
Egenkapital  
  
0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.654.000 3.373.000 2.419.000 3.854.000 3.980.000
Resultat: 5.000 -18.000 -452.000 -33.000 -75.000
Egenkapital: 935.000 930.000 949.000 1.401.000 1.433.000
Regnskap for  Karas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.654.000 3.373.000 2.419.000 3.854.000 3.980.000
Driftskostnader -4.650.000 -3.392.000 -2.871.000 -3.886.000 -4.058.000
Driftsresultat 5.000 -19.000 -452.000 -33.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Resultat før skatt 5.000 -18.000 -452.000 -33.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -18.000 -452.000 -33.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.118.000 1.141.000 1.605.000 1.629.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.118.000 1.141.000 1.605.000 1.636.000
Sum opptjent egenkapital -1.015.000 -1.020.000 -1.001.000 -549.000 -517.000
Sum egenkapital 935.000 930.000 949.000 1.401.000 1.433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 187.000 192.000 205.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.117.000 1.141.000 1.606.000 1.636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.654.000 3.373.000 2.419.000 3.854.000 3.980.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.654.000 3.373.000 2.419.000 3.854.000 3.980.000
Varekostnad -4.019.000 -2.766.000 -2.232.000 -3.173.000 -3.398.000
Lønninger -417.000 -418.000 -419.000 -419.000 -418.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -208.000 -220.000 -294.000 -242.000
Driftskostnader -4.650.000 -3.392.000 -2.871.000 -3.886.000 -4.058.000
Driftsresultat 5.000 -19.000 -452.000 -33.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -18.000 -452.000 -33.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Varebeholdning 713.000 754.000 778.000 1.443.000 1.344.000
Kundefordringer 0 10.000 0 2.000 2.000
Andre fordringer 24.000 18.000 18.000 27.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 336.000 344.000 133.000 240.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.118.000 1.141.000 1.605.000 1.629.000
Sum eiendeler 1.108.000 1.118.000 1.141.000 1.605.000 1.636.000
Sum opptjent egenkapital -1.015.000 -1.020.000 -1.001.000 -549.000 -517.000
Sum egenkapital 935.000 930.000 949.000 1.401.000 1.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 15.000 7.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 23.000 18.000 34.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 161.000 158.000 164.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 187.000 192.000 205.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 1.108.000 1.117.000 1.141.000 1.606.000 1.636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 935.000 931.000 949.000 1.400.000 1.426.000
Likviditetsgrad 1 6.4 6 5.9 7.8 8.0
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 1.9 0.8 1.5
Soliditet 84.4 83.3 83.2 87.2 87.6
Resultatgrad 0.1 -0.6 -18.7 -0.9 -2.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 -1.7 -39.6 -2.1 -4.6
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
KORNSTAD JAN KASPAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex