Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kantineservice AS
Juridisk navn:  Kantineservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66775360
Postboks 2369 Solli v/Rønneberg Niels Juels gate 14 Fax: 66775361
0201 Oslo 272 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958870442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/1990 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.69%
Resultat  
  
-52.54%
Egenkapital  
  
3.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 435.000 610.000 724.000 793.000 873.000
Resultat: 28.000 59.000 32.000 110.000 137.000
Egenkapital: 580.000 559.000 513.000 491.000 405.000
Regnskap for  Kantineservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 435.000 610.000 724.000 793.000 873.000
Driftskostnader -405.000 -549.000 -690.000 -681.000 -734.000
Driftsresultat 30.000 61.000 34.000 112.000 139.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 28.000 59.000 32.000 110.000 137.000
Skattekostnad -6.000 -13.000 -10.000 -24.000 -34.000
Årsresultat 22.000 46.000 22.000 86.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000 203.000
Sum omløpsmidler 526.000 494.000 415.000 361.000 524.000
Sum eiendeler 591.000 579.000 526.000 519.000 727.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 459.000 413.000 391.000 305.000
Sum egenkapital 580.000 559.000 513.000 491.000 405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 14.000 28.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 590.000 580.000 527.000 519.000 727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 435.000 610.000 724.000 793.000 873.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 435.000 610.000 724.000 793.000 873.000
Varekostnad -218.000 -367.000 -450.000 -449.000 -440.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -26.000 -47.000 -45.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -156.000 -193.000 -187.000 -243.000
Driftskostnader -405.000 -549.000 -690.000 -681.000 -734.000
Driftsresultat 30.000 61.000 34.000 112.000 139.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000
Årsresultat 22.000 46.000 22.000 86.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 85.000 111.000 158.000 203.000
Sum varige driftsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000 203.000
Varebeholdning 24.000 22.000 30.000 48.000 26.000
Kundefordringer 12.000 15.000 8.000 22.000 39.000
Andre fordringer 0 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 490.000 458.000 369.000 291.000 459.000
Sum omløpsmidler 526.000 494.000 415.000 361.000 524.000
Sum eiendeler 591.000 579.000 526.000 519.000 727.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 459.000 413.000 391.000 305.000
Sum egenkapital 580.000 559.000 513.000 491.000 405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 35.000
Betalbar skatt 6.000 13.000 10.000 24.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 8.000 3.000 4.000 2.000
Utbytte 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 14.000 28.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 590.000 580.000 527.000 519.000 727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 473.000 401.000 333.000 202.000
Likviditetsgrad 1 52.6 23.5 29.6 12.9 1.6
Likviditetsgrad 2 50.2 22.5 27.5 11.2 1.5
Soliditet 98.3 96.4 97.3 94.6 55.7
Resultatgrad 6.9 1 4.7 14.1 15.9
Rentedekningsgrad 10.0 20.3 11.3 37.3 46.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.3 10.7 6.6 21.8 19.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex