Kantineservice AS
Juridisk navn:  Kantineservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66775360
Postboks 2369 Solli v/Rønneberg Niels Juels gate 14 Fax: 66775361
0201 Oslo 272 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958870442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/1990 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.74%
Resultat  
  
228.57%
Egenkapital  
  
12.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 473.000 435.000 610.000 724.000 793.000
Resultat: 92.000 28.000 59.000 32.000 110.000
Egenkapital: 652.000 580.000 559.000 513.000 491.000
Regnskap for  Kantineservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 473.000 435.000 610.000 724.000 793.000
Driftskostnader -378.000 -405.000 -549.000 -690.000 -681.000
Driftsresultat 95.000 30.000 61.000 34.000 112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 92.000 28.000 59.000 32.000 110.000
Skattekostnad -20.000 -6.000 -13.000 -10.000 -24.000
Årsresultat 72.000 22.000 46.000 22.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000
Sum omløpsmidler 729.000 526.000 494.000 415.000 361.000
Sum eiendeler 729.000 591.000 579.000 526.000 519.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 480.000 459.000 413.000 391.000
Sum egenkapital 652.000 580.000 559.000 513.000 491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 10.000 21.000 14.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 590.000 580.000 527.000 519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.000 435.000 610.000 724.000 793.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0
Driftsinntekter 473.000 435.000 610.000 724.000 793.000
Varekostnad -241.000 -218.000 -367.000 -450.000 -449.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -26.000 -47.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -167.000 -156.000 -193.000 -187.000
Driftskostnader -378.000 -405.000 -549.000 -690.000 -681.000
Driftsresultat 95.000 30.000 61.000 34.000 112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 72.000 22.000 46.000 22.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 85.000 111.000 158.000
Sum varige driftsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 85.000 111.000 158.000
Varebeholdning 14.000 24.000 22.000 30.000 48.000
Kundefordringer 66.000 12.000 15.000 8.000 22.000
Andre fordringer 70.000 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 579.000 490.000 458.000 369.000 291.000
Sum omløpsmidler 729.000 526.000 494.000 415.000 361.000
Sum eiendeler 729.000 591.000 579.000 526.000 519.000
Sum opptjent egenkapital 552.000 480.000 459.000 413.000 391.000
Sum egenkapital 652.000 580.000 559.000 513.000 491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 0 0 0
Betalbar skatt 20.000 6.000 13.000 10.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 2.000 8.000 3.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 10.000 21.000 14.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 590.000 580.000 527.000 519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 652.000 516.000 473.000 401.000 333.000
Likviditetsgrad 1 9.5 52.6 23.5 29.6 12.9
Likviditetsgrad 2 9.3 50.2 22.5 27.5 11.2
Soliditet 89.4 98.3 96.4 97.3 94.6
Resultatgrad 20.1 6.9 1 4.7 14.1
Rentedekningsgrad 31.7 10.0 20.3 11.3 37.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.2 5.3 10.7 6.6 21.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex