Kantinemat As
Juridisk navn:  Kantinemat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23068850
Regnbueveien 10 Regnbueveien 10 Fax: 23068851
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 919295104
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/21/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.89%
Resultat  
  
623.1%
Egenkapital  
  
22.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.142.000 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Resultat: 1.653.000 -316.000 386.000 553.000 858.000
Egenkapital: 599.000 488.000 963.000 578.000 591.000
Regnskap for  Kantinemat As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.142.000 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Driftskostnader -25.415.000 -20.926.000 -29.596.000 -28.106.000 -25.560.000
Driftsresultat 1.727.000 -189.000 509.000 663.000 956.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -75.000 -128.000 -128.000 -113.000 -101.000
Finans -74.000 -127.000 -123.000 -111.000 -98.000
Resultat før skatt 1.653.000 -316.000 386.000 553.000 858.000
Skattekostnad -233.000 41.000 0 -167.000 -243.000
Årsresultat 1.420.000 -275.000 386.000 386.000 616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 962.000 1.549.000 2.160.000 1.486.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 5.482.000 3.022.000 4.045.000 4.080.000 3.653.000
Sum eiendeler 6.444.000 4.571.000 6.205.000 5.566.000 4.875.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 -88.000 387.000 2.000 16.000
Sum egenkapital 599.000 488.000 963.000 578.000 591.000
Sum langsiktig gjeld 1.544.000 2.302.000 2.154.000 1.758.000 1.180.000
Sum kortsiktig gjeld 4.301.000 1.781.000 3.087.000 3.230.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 6.444.000 4.571.000 6.204.000 5.566.000 4.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.120.000 19.917.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Andre inntekter 1.021.000 820.000 0 0 0
Driftsinntekter 27.142.000 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Varekostnad -17.890.000 -13.438.000 -20.158.000 -19.007.000 -17.920.000
Lønninger -3.826.000 -3.922.000 -5.652.000 -5.079.000 -4.182.000
Avskrivning -634.000 -758.000 -753.000 -552.000 -366.000
Nedskrivning -119.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.946.000 -2.808.000 -3.033.000 -3.468.000 -3.092.000
Driftskostnader -25.415.000 -20.926.000 -29.596.000 -28.106.000 -25.560.000
Driftsresultat 1.727.000 -189.000 509.000 663.000 956.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -75.000 -128.000 -128.000 -113.000 -101.000
Finans -74.000 -127.000 -123.000 -111.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -118.000 0 -400.000 -600.000
Årsresultat 1.420.000 -275.000 386.000 386.000 616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 212.000 62.000 78.000 33.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 750.000 1.487.000 2.082.000 1.453.000 1.139.000
Sum varige driftsmidler 750.000 1.487.000 2.082.000 1.453.000 1.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 962.000 1.549.000 2.160.000 1.486.000 1.222.000
Varebeholdning 586.000 496.000 657.000 687.000 506.000
Kundefordringer 2.311.000 1.028.000 1.867.000 2.182.000 2.113.000
Andre fordringer 30.000 720.000 29.000 39.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.555.000 779.000 1.493.000 1.172.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 5.482.000 3.022.000 4.045.000 4.080.000 3.653.000
Sum eiendeler 6.444.000 4.571.000 6.205.000 5.566.000 4.875.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 -88.000 387.000 2.000 16.000
Sum egenkapital 599.000 488.000 963.000 578.000 591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.527.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.544.000 2.302.000 2.154.000 1.758.000 1.180.000
Leverandørgjeld 1.573.000 943.000 1.859.000 1.370.000 1.344.000
Betalbar skatt 63.000 0 167.000 243.000
Skyldig offentlige avgifter 447.000 275.000 471.000 564.000 401.000
Utbytte -118.000 0 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 573.000 563.000 757.000 729.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 4.301.000 1.781.000 3.087.000 3.230.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 6.444.000 4.571.000 6.204.000 5.566.000 4.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.181.000 1.241.000 958.000 850.000 549.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.3 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.1 1.1 1
Soliditet 9.3 10.7 15.5 10.4 12.1
Resultatgrad 6.4 -0.9 1.7 2.3 3.6
Rentedekningsgrad 23.0 -1.5 4 5.9 9.5
Gjeldsgrad 9.8 8.4 5.4 8.6 7.2
Total kapitalrentabilitet 26.8 -4.1 8.3 11.9 19.7
Signatur
18.02.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
LANGDALEN SNORRE
SIGNATUR HVER FOR SEG
LANGDALEN ROLF
Prokurister
18.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex