Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kantinemat As
Juridisk navn:  Kantinemat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23068850
Regnbueveien 10 Regnbueveien 10 Fax: 23068851
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 919295104
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 6/21/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.12%
Resultat  
  
-181.87%
Egenkapital  
  
-49.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Resultat: -316.000 386.000 553.000 858.000
Egenkapital: 488.000 963.000 578.000 591.000
Regnskap for  Kantinemat As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Driftskostnader -20.926.000 -29.596.000 -28.106.000 -25.560.000
Driftsresultat -189.000 509.000 663.000 956.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -128.000 -128.000 -113.000 -101.000
Finans -127.000 -123.000 -111.000 -98.000
Resultat før skatt -316.000 386.000 553.000 858.000
Skattekostnad 41.000 0 -167.000 -243.000
Årsresultat -275.000 386.000 386.000 616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.549.000 2.160.000 1.486.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 3.022.000 4.045.000 4.080.000 3.653.000
Sum eiendeler 4.571.000 6.205.000 5.566.000 4.875.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 387.000 2.000 16.000
Sum egenkapital 488.000 963.000 578.000 591.000
Sum langsiktig gjeld 2.302.000 2.154.000 1.758.000 1.180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.781.000 3.087.000 3.230.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 4.571.000 6.204.000 5.566.000 4.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.917.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Andre inntekter 820.000 0 0 0
Driftsinntekter 20.737.000 30.104.000 28.768.000 26.516.000
Varekostnad -13.438.000 -20.158.000 -19.007.000 -17.920.000
Lønninger -3.922.000 -5.652.000 -5.079.000 -4.182.000
Avskrivning -758.000 -753.000 -552.000 -366.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.808.000 -3.033.000 -3.468.000 -3.092.000
Driftskostnader -20.926.000 -29.596.000 -28.106.000 -25.560.000
Driftsresultat -189.000 509.000 663.000 956.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 3.000
Finanskostnader -128.000 -128.000 -113.000 -101.000
Finans -127.000 -123.000 -111.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -600.000
Årsresultat -275.000 386.000 386.000 616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 78.000 33.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.487.000 2.082.000 1.453.000 1.139.000
Sum varige driftsmidler 1.487.000 2.082.000 1.453.000 1.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.549.000 2.160.000 1.486.000 1.222.000
Varebeholdning 496.000 657.000 687.000 506.000
Kundefordringer 1.028.000 1.867.000 2.182.000 2.113.000
Andre fordringer 720.000 29.000 39.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 779.000 1.493.000 1.172.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 3.022.000 4.045.000 4.080.000 3.653.000
Sum eiendeler 4.571.000 6.205.000 5.566.000 4.875.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 387.000 2.000 16.000
Sum egenkapital 488.000 963.000 578.000 591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.302.000 2.154.000 1.758.000 1.180.000
Leverandørgjeld 943.000 1.859.000 1.370.000 1.344.000
Betalbar skatt 0 167.000 243.000
Skyldig offentlige avgifter 275.000 471.000 564.000 401.000
Utbytte 0 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 563.000 757.000 729.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 1.781.000 3.087.000 3.230.000 3.104.000
Sum gjeld og egenkapital 4.571.000 6.204.000 5.566.000 4.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.241.000 958.000 850.000 549.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.1 1
Soliditet 10.7 15.5 10.4 12.1
Resultatgrad -0.9 1.7 2.3 3.6
Rentedekningsgrad -1.5 4 5.9 9.5
Gjeldsgrad 8.4 5.4 8.6 7.2
Total kapitalrentabilitet -4.1 8.3 11.9 19.7
Signatur
24.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex