Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kantinekonsulenten As
Juridisk navn:  Kantinekonsulenten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 144 Bringebærstien 4 Fax:
1334 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917539340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merverdi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
54.55%
Resultat  
  
95.45%
Egenkapital  
  
-4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.000 11.000 17.000 80.000 77.000
Resultat: -6.000 -132.000 -11.000 -39.000 -44.000
Egenkapital: -137.000 -131.000 1.000 11.000 50.000
Regnskap for  Kantinekonsulenten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.000 11.000 17.000 80.000 77.000
Driftskostnader -23.000 -64.000 -37.000 -118.000 -121.000
Driftsresultat -6.000 -53.000 -19.000 -39.000 -44.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0
Finanskostnader -79.000 0 0 0
Finans -79.000 8.000 0 0
Resultat før skatt -6.000 -132.000 -11.000 -39.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -132.000 -11.000 -39.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 79.000 90.000 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 28.000 51.000 63.000
Sum eiendeler 11.000 7.000 107.000 141.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -231.000 -99.000 -89.000 -50.000
Sum egenkapital -137.000 -131.000 1.000 11.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 106.000 130.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 7.000 107.000 141.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 11.000 17.000 80.000 77.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.000 11.000 17.000 80.000 77.000
Varekostnad -2.000 0 0 -4.000 0
Lønninger 0 -1.000 -33.000 -82.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -64.000 -36.000 -81.000 -39.000
Driftskostnader -23.000 -64.000 -37.000 -118.000 -121.000
Driftsresultat -6.000 -53.000 -19.000 -39.000 -44.000
Finansinntekter 0 8.000 0 0
Finanskostnader -79.000 0 0 0
Finans -79.000 8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -132.000 -11.000 -39.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 79.000 90.000 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 79.000 90.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 14.000 14.000 0
Andre fordringer 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 2.000 13.000 36.000 62.000
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 28.000 51.000 63.000
Sum eiendeler 11.000 7.000 107.000 141.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -231.000 -99.000 -89.000 -50.000
Sum egenkapital -137.000 -131.000 1.000 11.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0 8.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 2.000 1.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 137.000 103.000 120.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 138.000 106.000 130.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 7.000 107.000 141.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 -134.000 -78.000 -79.000 50.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.3 0.4 4.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.3 0.4 4.8
Soliditet -1.245.5 -1871.4 0.9 7.8 79.4
Resultatgrad -35.3 -481.8 -111.8 -48.8 -57.1
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 1 11.8 0.3
Total kapitalrentabilitet -54.5 -757.1 -10.3 -27.7 -69.8
Signatur
13.02.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex