Kantinekonsulenten As
Juridisk navn:  Kantinekonsulenten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 144 Bringebærstien 4 Fax:
1334 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917539340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merverdi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
547.06%
Resultat  
  
1200%
Egenkapital  
  
48.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 110.000 17.000 11.000 17.000 80.000
Resultat: 66.000 -6.000 -132.000 -11.000 -39.000
Egenkapital: -71.000 -137.000 -131.000 1.000 11.000
Regnskap for  Kantinekonsulenten As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 110.000 17.000 11.000 17.000 80.000
Driftskostnader -45.000 -23.000 -64.000 -37.000 -118.000
Driftsresultat 66.000 -6.000 -53.000 -19.000 -39.000
Finansinntekter 0 8.000 0
Finanskostnader -79.000 0 0
Finans -79.000 8.000 0
Resultat før skatt 66.000 -6.000 -132.000 -11.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 66.000 -6.000 -132.000 -11.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 79.000 90.000
Sum omløpsmidler 34.000 8.000 4.000 28.000 51.000
Sum eiendeler 37.000 11.000 7.000 107.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -237.000 -231.000 -99.000 -89.000
Sum egenkapital -71.000 -137.000 -131.000 1.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 148.000 138.000 106.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 11.000 7.000 107.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 17.000 11.000 17.000 80.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 110.000 17.000 11.000 17.000 80.000
Varekostnad -18.000 -2.000 0 0 -4.000
Lønninger 0 -1.000 -33.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -21.000 -64.000 -36.000 -81.000
Driftskostnader -45.000 -23.000 -64.000 -37.000 -118.000
Driftsresultat 66.000 -6.000 -53.000 -19.000 -39.000
Finansinntekter 0 8.000 0
Finanskostnader -79.000 0 0
Finans -79.000 8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 66.000 -6.000 -132.000 -11.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 79.000 90.000
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 79.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 14.000 14.000
Andre fordringer 3.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 5.000 2.000 13.000 36.000
Sum omløpsmidler 34.000 8.000 4.000 28.000 51.000
Sum eiendeler 37.000 11.000 7.000 107.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -237.000 -231.000 -99.000 -89.000
Sum egenkapital -71.000 -137.000 -131.000 1.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 10.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 137.000 137.000 103.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 148.000 138.000 106.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 11.000 7.000 107.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 -140.000 -134.000 -78.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0 0.3 0.4
Soliditet -186.8 -1.245.5 -1871.4 0.9 7.8
Resultatgrad 60.0 -35.3 -481.8 -111.8 -48.8
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad -1.5 -1.1 -1.1 1 11.8
Total kapitalrentabilitet 173.7 -54.5 -757.1 -10.3 -27.7
Signatur
13.02.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex