Kantinekompaniet AS
Juridisk navn:  Kantinekompaniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97643542
Seiaskjervegen 7 Seiaskjervegen 7 Fax:
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 895277282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2010 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.03%
Resultat  
  
74.69%
Egenkapital  
  
-282.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.647.000 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000
Resultat: -61.000 -241.000 -49.000 156.000 66.000
Egenkapital: -65.000 -17.000 171.000 210.000 210.000
Regnskap for  Kantinekompaniet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.647.000 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000
Driftskostnader -2.630.000 -3.516.000 -3.359.000 -2.590.000 -2.436.000
Driftsresultat 17.000 -164.000 -26.000 172.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -77.000 -24.000 -16.000 -18.000
Finans -79.000 -77.000 -24.000 -16.000 -18.000
Resultat før skatt -61.000 -241.000 -49.000 156.000 66.000
Skattekostnad 14.000 53.000 11.000 -37.000 -17.000
Årsresultat -48.000 -188.000 -39.000 120.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.332.000 511.000 146.000 227.000
Sum omløpsmidler 628.000 623.000 669.000 688.000 601.000
Sum eiendeler 1.807.000 1.955.000 1.180.000 834.000 828.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -117.000 71.000 110.000 110.000
Sum egenkapital -65.000 -17.000 171.000 210.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.129.000 108.000 161.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 843.000 901.000 464.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 1.955.000 1.180.000 835.000 828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.446.000 3.190.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000
Andre inntekter 201.000 162.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.647.000 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000
Varekostnad -963.000 -1.218.000 -1.277.000 -891.000 -781.000
Lønninger -898.000 -1.407.000 -1.440.000 -1.398.000 -1.396.000
Avskrivning -167.000 -223.000 -112.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -602.000 -668.000 -530.000 -233.000 -191.000
Driftskostnader -2.630.000 -3.516.000 -3.359.000 -2.590.000 -2.436.000
Driftsresultat 17.000 -164.000 -26.000 172.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -77.000 -24.000 -16.000 -18.000
Finans -79.000 -77.000 -24.000 -16.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 0
Årsresultat -48.000 -188.000 -39.000 120.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 41.000 9.000 0 13.000
Fast eiendom 1.093.000 1.234.000 364.000 0 0
Maskiner anlegg 11.000 79.000 0 0
Driftsløsøre 31.000 45.000 59.000 146.000 214.000
Sum varige driftsmidler 1.124.000 1.291.000 502.000 146.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.332.000 511.000 146.000 227.000
Varebeholdning 47.000 50.000 30.000 32.000 27.000
Kundefordringer 355.000 206.000 485.000 238.000 341.000
Andre fordringer 109.000 270.000 18.000 121.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 117.000 96.000 136.000 297.000 137.000
Sum omløpsmidler 628.000 623.000 669.000 688.000 601.000
Sum eiendeler 1.807.000 1.955.000 1.180.000 834.000 828.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -117.000 71.000 110.000 110.000
Sum egenkapital -65.000 -17.000 171.000 210.000 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 454.000 422.000 241.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.129.000 108.000 161.000 227.000
Leverandørgjeld 147.000 86.000 314.000 7.000 67.000
Betalbar skatt 0 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 195.000 217.000 190.000 197.000
Utbytte 0 -120.000 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 140.000 129.000 126.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 863.000 843.000 901.000 464.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 1.955.000 1.180.000 835.000 828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -235.000 -220.000 -232.000 224.000 210.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 1.4 1.5
Soliditet -3.6 -0.9 14.5 25.1 25.4
Resultatgrad 0.6 -4.9 -0.8 6.2 3.3
Rentedekningsgrad 0.2 -2.1 -1.1 10.8 4.7
Gjeldsgrad -28.8 -116.0 5.9 3 2.9
Total kapitalrentabilitet 0.9 -8.4 -2.2 20.6 10.1
Signatur
01.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex