Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kantinekompaniet AS
Juridisk navn:  Kantinekompaniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97643542
Seiaskjervegen 7 Seiaskjervegen 7 Fax:
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 895277282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2010 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.57%
Resultat  
  
-391.84%
Egenkapital  
  
-109.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000 2.581.000
Resultat: -241.000 -49.000 156.000 66.000 157.000
Egenkapital: -17.000 171.000 210.000 210.000 160.000
Regnskap for  Kantinekompaniet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000 2.581.000
Driftskostnader -3.516.000 -3.359.000 -2.590.000 -2.436.000 -2.402.000
Driftsresultat -164.000 -26.000 172.000 84.000 180.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -24.000 -16.000 -18.000 -23.000
Finans -77.000 -24.000 -16.000 -18.000 -23.000
Resultat før skatt -241.000 -49.000 156.000 66.000 157.000
Skattekostnad 53.000 11.000 -37.000 -17.000 -41.000
Årsresultat -188.000 -39.000 120.000 50.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.332.000 511.000 146.000 227.000 311.000
Sum omløpsmidler 623.000 669.000 688.000 601.000 586.000
Sum eiendeler 1.955.000 1.180.000 834.000 828.000 897.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 71.000 110.000 110.000 60.000
Sum egenkapital -17.000 171.000 210.000 210.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 1.129.000 108.000 161.000 227.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 843.000 901.000 464.000 391.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 1.180.000 835.000 828.000 896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.190.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000 2.581.000
Andre inntekter 162.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.352.000 3.333.000 2.762.000 2.519.000 2.581.000
Varekostnad -1.218.000 -1.277.000 -891.000 -781.000 -815.000
Lønninger -1.407.000 -1.440.000 -1.398.000 -1.396.000 -1.357.000
Avskrivning -223.000 -112.000 -68.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -668.000 -530.000 -233.000 -191.000 -162.000
Driftskostnader -3.516.000 -3.359.000 -2.590.000 -2.436.000 -2.402.000
Driftsresultat -164.000 -26.000 172.000 84.000 180.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -24.000 -16.000 -18.000 -23.000
Finans -77.000 -24.000 -16.000 -18.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 0 0
Årsresultat -188.000 -39.000 120.000 50.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 9.000 0 13.000 30.000
Fast eiendom 1.234.000 364.000 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 79.000 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 59.000 146.000 214.000 281.000
Sum varige driftsmidler 1.291.000 502.000 146.000 214.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.332.000 511.000 146.000 227.000 311.000
Varebeholdning 50.000 30.000 32.000 27.000 18.000
Kundefordringer 206.000 485.000 238.000 341.000 420.000
Andre fordringer 270.000 18.000 121.000 97.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 136.000 297.000 137.000 100.000
Sum omløpsmidler 623.000 669.000 688.000 601.000 586.000
Sum eiendeler 1.955.000 1.180.000 834.000 828.000 897.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 71.000 110.000 110.000 60.000
Sum egenkapital -17.000 171.000 210.000 210.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 422.000 241.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.129.000 108.000 161.000 227.000 292.000
Leverandørgjeld 86.000 314.000 7.000 67.000 114.000
Betalbar skatt 0 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 217.000 190.000 197.000 195.000
Utbytte 0 -120.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 129.000 126.000 127.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 843.000 901.000 464.000 391.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 1.180.000 835.000 828.000 896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -220.000 -232.000 224.000 210.000 142.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 1.4 1.5 1.3
Soliditet -0.9 14.5 25.1 25.4 17.9
Resultatgrad -4.9 -0.8 6.2 3.3 7
Rentedekningsgrad -2.1 -1.1 10.8 4.7 7.8
Gjeldsgrad -116.0 5.9 3 2.9 4.6
Total kapitalrentabilitet -8.4 -2.2 20.6 10.1 20.1
Signatur
01.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex