Kantine Catering As
Juridisk navn:  Kantine Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93209257
Kjeld Bugges Gate 6 Birkemo Fax:
4371 Egersund 4387 Bjerkreim
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 914175747
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.09%
Resultat  
  
172.26%
Egenkapital  
  
22.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.603.000 1.866.000 2.457.000 2.378.000 2.397.000
Resultat: 99.000 -137.000 169.000 179.000 98.000
Egenkapital: 413.000 336.000 443.000 311.000 373.000
Regnskap for  Kantine Catering As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.603.000 1.866.000 2.457.000 2.378.000 2.397.000
Driftskostnader -1.504.000 -2.002.000 -2.287.000 -2.199.000 -2.299.000
Driftsresultat 99.000 -137.000 170.000 179.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 99.000 -137.000 169.000 179.000 98.000
Skattekostnad -22.000 30.000 -38.000 -41.000 -23.000
Årsresultat 77.000 -107.000 132.000 138.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 872.000 728.000 978.000 1.133.000 1.344.000
Sum eiendeler 872.000 728.000 978.000 1.133.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 236.000 343.000 211.000 273.000
Sum egenkapital 413.000 336.000 443.000 311.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 392.000 535.000 821.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 728.000 978.000 1.132.000 1.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.602.000 1.855.000 2.457.000 2.378.000 2.397.000
Andre inntekter 1.000 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.603.000 1.866.000 2.457.000 2.378.000 2.397.000
Varekostnad -425.000 -606.000 -682.000 -659.000 -615.000
Lønninger -997.000 -1.309.000 -1.505.000 -1.405.000 -1.557.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -87.000 -100.000 -135.000 -127.000
Driftskostnader -1.504.000 -2.002.000 -2.287.000 -2.199.000 -2.299.000
Driftsresultat 99.000 -137.000 170.000 179.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 77.000 -107.000 132.000 138.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 18.000 29.000 28.000 26.000
Kundefordringer 151.000 461.000 190.000 214.000
Andre fordringer 136.000 57.000 3.000 24.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 736.000 502.000 485.000 892.000 1.083.000
Sum omløpsmidler 872.000 728.000 978.000 1.133.000 1.344.000
Sum eiendeler 872.000 728.000 978.000 1.133.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 236.000 343.000 211.000 273.000
Sum egenkapital 413.000 336.000 443.000 311.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 59.000 43.000 102.000 55.000
Betalbar skatt 22.000 0 38.000 41.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 74.000 191.000 182.000 167.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 302.000 259.000 264.000 296.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 459.000 392.000 535.000 821.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 728.000 978.000 1.132.000 1.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 336.000 443.000 312.000 373.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.8 1.3 1.4
Soliditet 47.4 46.2 45.3 27.5 27.8
Resultatgrad 6.2 -7.3 6.9 7.5 4.1
Rentedekningsgrad 1 1 49.5
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.2 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 11.4 -18.8 17.4 15.8 7.4
Signatur
06.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2020
Prokura
Nevland Bjørnestad Brynhild
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex