Kafe Pause As
Juridisk navn:  Kafe Pause As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ragdevegen 155 Ragdevegen 155 Fax:
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 917784493
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Odda As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.76%
Resultat  
  
969.23%
Egenkapital  
  
51.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.831.000 1.883.000 1.787.000 1.921.000
Resultat: 139.000 13.000 -80.000 -115.000
Egenkapital: -130.000 -269.000 -283.000 -203.000
Regnskap for  Kafe Pause As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.831.000 1.883.000 1.787.000 1.921.000
Driftskostnader -1.692.000 -1.870.000 -1.866.000 -2.036.000
Driftsresultat 140.000 15.000 -79.000 -114.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 139.000 13.000 -80.000 -115.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 139.000 13.000 -80.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 42.000 65.000 72.000
Sum omløpsmidler 320.000 207.000 188.000 244.000
Sum eiendeler 339.000 249.000 253.000 316.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -299.000 -313.000 -233.000
Sum egenkapital -130.000 -269.000 -283.000 -203.000
Sum langsiktig gjeld 277.000 277.000 285.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 191.000 241.000 250.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 249.000 252.000 315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.831.000 1.883.000 1.787.000 1.851.000
Andre inntekter 0 0 70.000
Driftsinntekter 1.831.000 1.883.000 1.787.000 1.921.000
Varekostnad -639.000 -594.000 -632.000 -606.000
Lønninger -807.000 -990.000 -948.000 -1.168.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -263.000 -263.000 -239.000
Driftskostnader -1.692.000 -1.870.000 -1.866.000 -2.036.000
Driftsresultat 140.000 15.000 -79.000 -114.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 139.000 13.000 -80.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 -15.000
Driftsløsøre 19.000 42.000 65.000 87.000
Sum varige driftsmidler 19.000 42.000 65.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 42.000 65.000 72.000
Varebeholdning 26.000 21.000 11.000 13.000
Kundefordringer 4.000 9.000 3.000 2.000
Andre fordringer 6.000 1.000 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 283.000 177.000 167.000 226.000
Sum omløpsmidler 320.000 207.000 188.000 244.000
Sum eiendeler 339.000 249.000 253.000 316.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -299.000 -313.000 -233.000
Sum egenkapital -130.000 -269.000 -283.000 -203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 277.000 277.000 285.000 286.000
Leverandørgjeld 5.000 31.000 51.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 54.000 48.000 57.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 156.000 151.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 191.000 241.000 250.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 249.000 252.000 315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 -34.000 -62.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 0.7 1
Soliditet -38.5 -112.3 -64.4
Resultatgrad 7.6 0.8 -4.4 -5.9
Rentedekningsgrad 140.0 7.5
Gjeldsgrad -3.6 -1.9 -1.9 -2.6
Total kapitalrentabilitet 41.4 6 -31.3 -36.2
Signatur
10.11.2016
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex