Kafe Kroken As
Juridisk navn:  Kafe Kroken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46824406
Stasjonsbyen 6 Granvegen 15 Fax:
7873 Harran 7870 Grong
Fylke: Kommune:
Trøndelag Grong
Org.nr: 917633916
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.52%
Resultat  
  
226.67%
Egenkapital  
  
11.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.528.000 1.972.000 1.794.000 953.000 0
Resultat: 57.000 -45.000 -26.000 -246.000 -3.000
Egenkapital: -299.000 -339.000 -190.000 -226.000 22.000
Regnskap for  Kafe Kroken As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.528.000 1.972.000 1.794.000 953.000 0
Driftskostnader -1.471.000 -2.017.000 -1.814.000 -1.194.000 -3.000
Driftsresultat 58.000 -44.000 -20.000 -241.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 0
Finans -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 0
Resultat før skatt 57.000 -45.000 -26.000 -246.000 -3.000
Skattekostnad -17.000 0 61.000 -3.000 3.000
Årsresultat 40.000 -45.000 36.000 -248.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 45.000 123.000 82.000 75.000
Sum omløpsmidler 96.000 84.000 117.000 127.000 34.000
Sum eiendeler 136.000 129.000 240.000 209.000 109.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -361.000 -213.000 -249.000 0
Sum egenkapital -299.000 -339.000 -190.000 -226.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 166.000 166.000 175.000 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 302.000 264.000 260.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 129.000 239.000 208.000 110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.519.000 1.972.000 1.794.000 953.000 0
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.528.000 1.972.000 1.794.000 953.000 0
Varekostnad -606.000 -782.000 -780.000 -460.000 0
Lønninger -584.000 -886.000 -649.000 -396.000 0
Avskrivning -19.000 -17.000 -20.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -332.000 -365.000 -336.000 -7.000
Driftskostnader -1.471.000 -2.017.000 -1.814.000 -1.194.000 -3.000
Driftsresultat 58.000 -44.000 -20.000 -241.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 0
Finans -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 -45.000 36.000 -248.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 61.000 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 45.000 62.000 82.000 73.000
Sum varige driftsmidler 40.000 45.000 62.000 82.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 45.000 123.000 82.000 75.000
Varebeholdning 38.000 54.000 72.000 30.000 4.000
Kundefordringer -6.000 -8.000 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 1.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 31.000 44.000 89.000 30.000
Sum omløpsmidler 96.000 84.000 117.000 127.000 34.000
Sum eiendeler 136.000 129.000 240.000 209.000 109.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -361.000 -213.000 -249.000 0
Sum egenkapital -299.000 -339.000 -190.000 -226.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 166.000 166.000 166.000 175.000 0
Leverandørgjeld 117.000 120.000 151.000 172.000 4.000
Betalbar skatt 17.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 51.000 45.000 36.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 131.000 69.000 52.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 302.000 264.000 260.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 129.000 239.000 208.000 110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 -218.000 -147.000 -133.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3
Soliditet -219.9 -262.8 -79.2 -108.1 2
Resultatgrad 3.8 -2.2 -1.1 -25.3
Rentedekningsgrad 58.0 -48.2
Gjeldsgrad -1.5 -1.4 -2.3 -1.9 4
Total kapitalrentabilitet 42.6 -34.1 -8.3 -115.3 -2.7
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex