Kafe Jærbuen Jette Bjorland
Juridisk navn:  Kafe Jærbuen Jette Bjorland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51433817
Torlandsvegen 4 Torlandsvegen 4 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 976866479
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 10/31/1996
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 17.704.000
Resultat: 1.069.000
Egenkapital: 791.000
Regnskap for  Kafe Jærbuen Jette Bjorland
Resultat 2020
Driftsinntekter 17.704.000
Driftskostnader -16.561.000
Driftsresultat 1.142.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -76.000
Finans -74.000
Resultat før skatt 1.069.000
Skattekostnad
Årsresultat 1.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.453.000
Sum omløpsmidler 2.528.000
Sum eiendeler 5.981.000
Sum opptjent egenkapital 791.000
Sum egenkapital 791.000
Sum langsiktig gjeld 2.072.000
Sum kortsiktig gjeld 3.117.000
Sum gjeld og egenkapital 5.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.149.000
Andre inntekter 554.000
Driftsinntekter 17.704.000
Varekostnad -5.470.000
Lønninger -7.598.000
Avskrivning -459.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.034.000
Driftskostnader -16.561.000
Driftsresultat 1.142.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -76.000
Finans -74.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.276.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 1.176.000
Sum varige driftsmidler 3.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000
Sum anleggsmidler 3.453.000
Varebeholdning 236.000
Kundefordringer 698.000
Andre fordringer 531.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.062.000
Sum omløpsmidler 2.528.000
Sum eiendeler 5.981.000
Sum opptjent egenkapital 791.000
Sum egenkapital 791.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 205.000
Sum langsiktig gjeld 2.072.000
Leverandørgjeld 595.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 605.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.713.000
Sum kortsiktig gjeld 3.117.000
Sum gjeld og egenkapital 5.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -589.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 13.2
Resultatgrad 6.5
Rentedekningsgrad 15.0
Gjeldsgrad 6.6
Total kapitalrentabilitet 19.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex