Kafe E6 AS
Juridisk navn:  Kafe E6 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77768440
Fax: 77768360
9161 Burfjord 9161 Burfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Kvænangen
Org.nr: 980360490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/3/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.03%
Resultat  
  
197.87%
Egenkapital  
  
34.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.451.000 3.596.000 3.195.000 3.178.000 3.153.000
Resultat: 140.000 47.000 55.000 58.000 26.000
Egenkapital: 432.000 322.000 322.000 280.000 236.000
Regnskap for  Kafe E6 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.451.000 3.596.000 3.195.000 3.178.000 3.153.000
Driftskostnader -3.310.000 -3.550.000 -3.140.000 -3.121.000 -3.128.000
Driftsresultat 140.000 46.000 54.000 58.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 140.000 47.000 55.000 58.000 26.000
Skattekostnad -31.000 -10.000 -12.000 -14.000 -5.000
Årsresultat 109.000 36.000 42.000 44.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 137.000 72.000 74.000 94.000
Sum omløpsmidler 880.000 772.000 765.000 725.000 632.000
Sum eiendeler 1.036.000 909.000 837.000 799.000 726.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 222.000 222.000 180.000 136.000
Sum egenkapital 432.000 322.000 322.000 280.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 198.000 197.000 197.000 197.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 389.000 318.000 322.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.036.000 908.000 837.000 799.000 726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.436.000 3.596.000 3.195.000 3.178.000 3.153.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.451.000 3.596.000 3.195.000 3.178.000 3.153.000
Varekostnad -1.279.000 -1.314.000 -1.154.000 -1.169.000 -1.113.000
Lønninger -1.529.000 -1.710.000 -1.533.000 -1.533.000 -1.626.000
Avskrivning -45.000 -41.000 -20.000 -20.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -457.000 -485.000 -433.000 -399.000 -371.000
Driftskostnader -3.310.000 -3.550.000 -3.140.000 -3.121.000 -3.128.000
Driftsresultat 140.000 46.000 54.000 58.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 36.000 42.000 44.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 137.000 72.000 74.000 94.000
Sum varige driftsmidler 156.000 137.000 72.000 74.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 156.000 137.000 72.000 74.000 94.000
Varebeholdning 101.000 71.000 84.000 61.000 85.000
Kundefordringer 2.000 38.000 19.000 32.000 32.000
Andre fordringer 21.000 15.000 17.000 24.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 757.000 647.000 646.000 609.000 497.000
Sum omløpsmidler 880.000 772.000 765.000 725.000 632.000
Sum eiendeler 1.036.000 909.000 837.000 799.000 726.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 222.000 222.000 180.000 136.000
Sum egenkapital 432.000 322.000 322.000 280.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 46.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 198.000 197.000 197.000 197.000 197.000
Leverandørgjeld 83.000 46.000 53.000 67.000 49.000
Betalbar skatt 29.000 0 12.000 14.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 56.000 22.000 29.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 288.000 230.000 213.000 219.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 389.000 318.000 322.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.036.000 908.000 837.000 799.000 726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 474.000 383.000 447.000 403.000 339.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2.4 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 2.1 2.1 1.9
Soliditet 41.7 35.5 38.5 3 32.5
Resultatgrad 4.1 1.3 1.7 1.8 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.6 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 13.5 5.1 6.5 7.3 3.6
Signatur
25.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex