Kafe Bukten As
Juridisk navn:  Kafe Bukten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46348138
C/O Ngoc Thi Loan Nguyen Dronningens Gate 48 Delebekkbukta 12 Fax:
1723 Sarpsborg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911739348
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/13/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Regnskapsbyrå Jadidi
Utvikling:
Omsetning  
  
6.96%
Resultat  
  
164.17%
Egenkapital  
  
-1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.613.000 4.313.000 2.324.000 1.661.000 1.685.000
Resultat: 77.000 -120.000 -5.000 -109.000 -49.000
Egenkapital: -470.000 -461.000 -341.000 -336.000 -227.000
Regnskap for  Kafe Bukten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.613.000 4.313.000 2.324.000 1.661.000 1.685.000
Driftskostnader -4.522.000 -4.418.000 -2.325.000 -1.769.000 -1.730.000
Driftsresultat 91.000 -105.000 -2.000 -108.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -15.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -14.000 -15.000 -3.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 77.000 -120.000 -5.000 -109.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -120.000 -5.000 -109.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 392.000 434.000 141.000 37.000 0
Sum omløpsmidler 131.000 162.000 212.000 8.000 35.000
Sum eiendeler 523.000 596.000 353.000 45.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -491.000 -371.000 -366.000 -257.000
Sum egenkapital -470.000 -461.000 -341.000 -336.000 -227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 994.000 1.057.000 693.000 380.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 524.000 596.000 352.000 44.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.586.000 4.313.000 2.324.000 1.661.000 1.685.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.613.000 4.313.000 2.324.000 1.661.000 1.685.000
Varekostnad -1.789.000 -1.600.000 -1.029.000 -751.000 -733.000
Lønninger -1.698.000 -1.736.000 -757.000 -583.000 -609.000
Avskrivning -67.000 -67.000 -9.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -968.000 -1.015.000 -530.000 -426.000 -388.000
Driftskostnader -4.522.000 -4.418.000 -2.325.000 -1.769.000 -1.730.000
Driftsresultat 91.000 -105.000 -2.000 -108.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -15.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -14.000 -15.000 -3.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -87.000 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -120.000 -5.000 -109.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 114.000 129.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 192.000 27.000 37.000 0
Sum varige driftsmidler 254.000 321.000 27.000 37.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 138.000 113.000 113.000 0 0
Sum anleggsmidler 392.000 434.000 141.000 37.000 0
Varebeholdning 76.000 42.000 26.000 0 19.000
Kundefordringer 26.000 30.000 21.000 0 14.000
Andre fordringer 3.000 25.000 85.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 64.000 80.000 8.000 1.000
Sum omløpsmidler 131.000 162.000 212.000 8.000 35.000
Sum eiendeler 523.000 596.000 353.000 45.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -491.000 -371.000 -366.000 -257.000
Sum egenkapital -470.000 -461.000 -341.000 -336.000 -227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 499.000 362.000 171.000 91.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 183.000 32.000 31.000 24.000
Utbytte -87.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 512.000 490.000 258.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 994.000 1.057.000 693.000 380.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 524.000 596.000 352.000 44.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -863.000 -895.000 -481.000 -372.000 -227.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.3 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0 0.1
Soliditet -89.7 -77.3 -96.9 -763.6 -648.6
Resultatgrad 2.0 -2.4 -0.1 -6.5 -2.7
Rentedekningsgrad 6.5 -0.7 -15.3
Gjeldsgrad -2.1 -2.3 -1.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet 17.4 -17.6 -0.6 -245.5 -131.4
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex