Kafe Brenden As
Juridisk navn:  Kafe Brenden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22601520
Pilestredet 70 Pilestredet 70 Fax:
0354 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815345932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Utvikling:
Omsetning  
  
73.01%
Resultat  
  
839.29%
Egenkapital  
  
395.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.519.000 878.000 1.052.000 871.000 756.000
Resultat: 207.000 -28.000 16.000 -62.000 18.000
Egenkapital: 133.000 -45.000 -16.000 -32.000 30.000
Regnskap for  Kafe Brenden As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.519.000 878.000 1.052.000 871.000 756.000
Driftskostnader -1.312.000 -905.000 -1.036.000 -932.000 -738.000
Driftsresultat 208.000 -28.000 16.000 -62.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 207.000 -28.000 16.000 -62.000 18.000
Skattekostnad -29.000 0 0 0 -3.000
Årsresultat 178.000 -28.000 16.000 -62.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 236.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Sum eiendeler 236.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 -64.000 -36.000 -52.000 10.000
Sum egenkapital 133.000 -45.000 -16.000 -32.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 110.000 139.000 40.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.489.000 858.000 1.032.000 851.000 756.000
Andre inntekter 30.000 20.000 20.000 20.000 0
Driftsinntekter 1.519.000 878.000 1.052.000 871.000 756.000
Varekostnad -528.000 -341.000 -431.000 -356.000 -306.000
Lønninger -497.000 -343.000 -390.000 -382.000 -270.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -221.000 -215.000 -194.000 -162.000
Driftskostnader -1.312.000 -905.000 -1.036.000 -932.000 -738.000
Driftsresultat 208.000 -28.000 16.000 -62.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 -28.000 16.000 -62.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 1.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 78.000 6.000 6.000 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 59.000 117.000 3.000 67.000
Sum omløpsmidler 236.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Sum eiendeler 236.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 -64.000 -36.000 -52.000 10.000
Sum egenkapital 133.000 -45.000 -16.000 -32.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 13.000 9.000 -3.000 0
Betalbar skatt 29.000 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 5.000 7.000 4.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 92.000 123.000 39.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 110.000 139.000 40.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 66.000 123.000 8.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 -44.000 -16.000 -32.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.6 0.9 0.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 0.6 0.9 0.2 1.7
Soliditet 56.6 -69.2 41.1
Resultatgrad 13.7 -3.2 1.5 -7.1 2.4
Rentedekningsgrad 208.0 1
Gjeldsgrad 0.8 -2.4 -8.7 -1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 88.5 -43.1 1 24.7
Signatur
22.05.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex