Kafe' Matglede As
Juridisk navn:  Kafe' Matglede As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dyrdalsvegen 35 Øyfjellvegen 1446 Fax:
3890 Vinje 3890 Vinje
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 917134820
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øyfjell Regnskapskontor Wenche Tvedt Trovatn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-162.5%
Egenkapital  
  
-3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 18.000 1.180.000 842.000
Resultat: -5.000 8.000 4.000 48.000
Egenkapital: 75.000 78.000 67.000 73.000
Regnskap for  Kafe' Matglede As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 18.000 1.180.000 842.000
Driftskostnader -5.000 -9.000 -1.175.000 -793.000
Driftsresultat -5.000 8.000 4.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 8.000 4.000 48.000
Skattekostnad 0 -2.000 -10.000 -5.000
Årsresultat -5.000 6.000 -6.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 19.000 113.000 192.000
Sum eiendeler 25.000 19.000 113.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 48.000 37.000 43.000
Sum egenkapital 75.000 78.000 67.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -50.000 -59.000 46.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 19.000 113.000 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 18.000 1.180.000 839.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 0 18.000 1.180.000 842.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -459.000 -385.000
Lønninger 0 -2.000 -539.000 -237.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -6.000 -177.000 -171.000
Driftskostnader -5.000 -9.000 -1.175.000 -793.000
Driftsresultat -5.000 8.000 4.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 6.000 -6.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 3.000
Kundefordringer 2.000 -6.000 4.000 21.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000 108.000 168.000
Sum omløpsmidler 25.000 19.000 113.000 192.000
Sum eiendeler 25.000 19.000 113.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 48.000 37.000 43.000
Sum egenkapital 75.000 78.000 67.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 1.000 7.000 17.000
Betalbar skatt 0 2.000 10.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -5.000 -15.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -61.000 -57.000 43.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld -50.000 -59.000 46.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 19.000 113.000 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 78.000 67.000 73.000
Likviditetsgrad 1 -0.5 -0.3 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 -0.5 -0.3 2.5 1.6
Soliditet 3 410.5 59.3 3
Resultatgrad 44.4 0.3 5.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.7 -0.8 0.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 42.1 3.5 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex