Kabb Produksjon AS
Juridisk navn:  Kabb Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69816981
Postboks 333 Skogveien 22 Fax: 69885766
1802 Askim 1831 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 831226102
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
31.58%
Egenkapital  
  
5.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Resultat: 25.000 19.000 43.000 38.000 36.000
Egenkapital: 494.000 469.000 450.000 407.000 369.000
Regnskap for  Kabb Produksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Driftskostnader -89.000 -95.000 -72.000 -70.000 -69.000
Driftsresultat 25.000 19.000 42.000 44.000 45.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -10.000
Finans 1.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt 25.000 19.000 43.000 38.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 25.000 19.000 43.000 38.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.034.000 1.067.000 1.100.000 1.133.000 1.166.000
Sum omløpsmidler 334.000 245.000 165.000 62.000 44.000
Sum eiendeler 1.368.000 1.312.000 1.265.000 1.195.000 1.210.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 219.000 200.000 157.000 119.000
Sum egenkapital 494.000 469.000 450.000 407.000 369.000
Sum langsiktig gjeld 873.000 800.000 500.000 500.000 592.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 315.000 288.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.367.000 1.312.000 1.265.000 1.195.000 1.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Driftsinntekter 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -62.000 -39.000 -37.000 -36.000
Driftskostnader -89.000 -95.000 -72.000 -70.000 -69.000
Driftsresultat 25.000 19.000 42.000 44.000 45.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -10.000
Finans 1.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 19.000 43.000 38.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.034.000 1.067.000 1.100.000 1.133.000 1.166.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.034.000 1.067.000 1.100.000 1.133.000 1.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.034.000 1.067.000 1.100.000 1.133.000 1.166.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 23.000
Andre fordringer 28.000 28.000 27.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 306.000 217.000 138.000 37.000 21.000
Sum omløpsmidler 334.000 245.000 165.000 62.000 44.000
Sum eiendeler 1.368.000 1.312.000 1.265.000 1.195.000 1.210.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 219.000 200.000 157.000 119.000
Sum egenkapital 494.000 469.000 450.000 407.000 369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 873.000 800.000 500.000 500.000 592.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 315.000 288.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 315.000 288.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.367.000 1.312.000 1.265.000 1.195.000 1.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 334.000 202.000 -150.000 -226.000 -206.000
Likviditetsgrad 1 5.7 0.5 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 5.7 0.5 0.2 0.2
Soliditet 36.1 35.7 35.6 34.1 30.5
Resultatgrad 21.9 16.7 36.8 38.6 39.5
Rentedekningsgrad 7.3 4.5
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.8 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.8 1.4 3.4 3.7 3.7
Signatur
13.04.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.04.2011
Prokura hver for seg:
Ingvar Nevland
Inger Synnøve Slang
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex