Jordbruket Borettslag
Juridisk navn:  Jordbruket Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506700
Postboks 214 Lurtindveien 1 Fax: 75506701
8001 Bodø 8007 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 952182668
Aksjekapital: 2 NOK
Etableringsdato: 11/5/1987
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nobl
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.64%
Resultat  
  
-4.38%
Egenkapital  
  
12.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.441.000 1.465.000 1.441.000 1.245.000 1.245.000
Resultat: 721.000 754.000 417.000 566.000 -385.000
Egenkapital: 6.585.000 5.863.000 5.109.000 6.259.000 5.693.000
Regnskap for  Jordbruket Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.441.000 1.465.000 1.441.000 1.245.000 1.245.000
Driftskostnader -675.000 -648.000 -967.000 -649.000 -1.589.000
Driftsresultat 766.000 817.000 474.000 596.000 -343.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 0 0
Finanskostnader -47.000 -67.000 -60.000 -31.000 -42.000
Finans -45.000 -63.000 -58.000 -31.000 -42.000
Resultat før skatt 721.000 754.000 417.000 566.000 -385.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 721.000 754.000 417.000 566.000 -385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000
Sum omløpsmidler 1.242.000 618.000 358.000 38.000 147.000
Sum eiendeler 11.574.000 10.950.000 10.690.000 10.370.000 10.479.000
Sum opptjent egenkapital 6.583.000 5.862.000 5.108.000 6.258.000 5.691.000
Sum egenkapital 6.585.000 5.863.000 5.109.000 6.259.000 5.693.000
Sum langsiktig gjeld 4.871.000 4.967.000 5.514.000 4.001.000 4.500.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 119.000 66.000 110.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 11.574.000 10.950.000 10.690.000 10.371.000 10.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.441.000 1.465.000 1.441.000 1.245.000 1.245.000
Driftsinntekter 1.441.000 1.465.000 1.441.000 1.245.000 1.245.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -26.000 0 -26.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -675.000 -648.000 -941.000 -649.000 -1.563.000
Driftskostnader -675.000 -648.000 -967.000 -649.000 -1.589.000
Driftsresultat 766.000 817.000 474.000 596.000 -343.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 0 0
Finanskostnader -47.000 -67.000 -60.000 -31.000 -42.000
Finans -45.000 -63.000 -58.000 -31.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 721.000 754.000 417.000 566.000 -385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000 10.332.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 116.000 106.000 30.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.126.000 512.000 327.000 10.000 147.000
Sum omløpsmidler 1.242.000 618.000 358.000 38.000 147.000
Sum eiendeler 11.574.000 10.950.000 10.690.000 10.370.000 10.479.000
Sum opptjent egenkapital 6.583.000 5.862.000 5.108.000 6.258.000 5.691.000
Sum egenkapital 6.585.000 5.863.000 5.109.000 6.259.000 5.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.871.000 4.967.000 5.514.000 4.001.000 4.500.000
Leverandørgjeld 118.000 117.000 40.000 91.000 250.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 11.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 26.000 9.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 119.000 66.000 110.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 11.574.000 10.950.000 10.690.000 10.371.000 10.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.124.000 499.000 292.000 -72.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 10.5 5.2 5.4 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 10.5 5.2 5.4 0.3 0.5
Soliditet 56.9 53.5 47.8 60.4 54.3
Resultatgrad 53.2 55.8 32.9 47.9 -27.6
Rentedekningsgrad 16.3 12.2 7.9 19.2 -8.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.1 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 7.5 4.5 5.7 -3.3
Signatur
16.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex