Jonatinn Høylandsfe As
Juridisk navn:  Jonatinn Høylandsfe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Torgeir Gjelstad Øvrebygde 535 c/o Torgeir Gjelstad Øvrebygde 535 Fax:
3650 Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 915803288
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.7%
Resultat  
  
-64.29%
Egenkapital  
  
55.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 234.000 243.000 326.000 234.000 287.000
Resultat: 5.000 14.000 -25.000 17.000 -26.000
Egenkapital: -4.000 -9.000 -23.000 -3.000 -14.000
Regnskap for  Jonatinn Høylandsfe As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 234.000 243.000 326.000 234.000 287.000
Driftskostnader -229.000 -229.000 -351.000 -218.000 -312.000
Driftsresultat 5.000 14.000 -25.000 16.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.000 14.000 -25.000 17.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 14.000 -25.000 17.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 173.000 168.000 155.000 133.000 147.000
Sum eiendeler 185.000 180.000 167.000 145.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -29.000 -43.000 -23.000 -34.000
Sum egenkapital -4.000 -9.000 -23.000 -3.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 189.000 190.000 148.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000 180.000 167.000 145.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.000 57.000 98.000 67.000 85.000
Andre inntekter 181.000 185.000 228.000 167.000 201.000
Driftsinntekter 234.000 243.000 326.000 234.000 287.000
Varekostnad -211.000 -208.000 -321.000 -186.000 -286.000
Lønninger -5.000 0 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -16.000 -30.000 -32.000 -24.000
Driftskostnader -229.000 -229.000 -351.000 -218.000 -312.000
Driftsresultat 5.000 14.000 -25.000 16.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 14.000 -25.000 17.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 0
Varebeholdning 112.000 90.000 91.000 111.000 89.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 46.000 41.000 55.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 37.000 10.000 23.000 58.000
Sum omløpsmidler 173.000 168.000 155.000 133.000 147.000
Sum eiendeler 185.000 180.000 167.000 145.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -29.000 -43.000 -23.000 -34.000
Sum egenkapital -4.000 -9.000 -23.000 -3.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -43.000 -28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 189.000 189.000 189.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 189.000 190.000 148.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 185.000 180.000 167.000 145.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 -21.000 -35.000 -15.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.4
Soliditet -2.2 -13.8 -2.1 -9.5
Resultatgrad 2.1 5.8 -7.7 6.8 -9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -47.3 -8.3 -49.3 -11.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 7.8 1 -17.7
Signatur
24.08.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
GJELSTAD TORGEIR
HEGARD NILS OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex