Jon Sæter As
Juridisk navn:  Jon Sæter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71581344
Maskinveien 2 Maskinveien 2 Fax: 71583783
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 912531147
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/2/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.95%
Resultat  
  
703.9%
Egenkapital  
  
36.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.378.000 8.529.000 9.325.000 7.561.000 8.348.000
Resultat: 619.000 77.000 -37.000 -209.000 -56.000
Egenkapital: 1.784.000 1.303.000 1.243.000 1.271.000 1.428.000
Regnskap for  Jon Sæter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.378.000 8.529.000 9.325.000 7.561.000 8.348.000
Driftskostnader -8.764.000 -8.454.000 -9.369.000 -7.776.000 -8.412.000
Driftsresultat 612.000 75.000 -44.000 -215.000 -65.000
Finansinntekter 8.000 2.000 9.000 8.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 7.000 2.000 7.000 5.000 9.000
Resultat før skatt 619.000 77.000 -37.000 -209.000 -56.000
Skattekostnad -138.000 -17.000 9.000 53.000 20.000
Årsresultat 481.000 60.000 -28.000 -157.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 177.000 159.000 236.000 462.000
Sum omløpsmidler 2.950.000 2.390.000 2.290.000 2.070.000 2.292.000
Sum eiendeler 3.161.000 2.567.000 2.449.000 2.306.000 2.754.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 770.000 710.000 738.000 895.000
Sum egenkapital 1.784.000 1.303.000 1.243.000 1.271.000 1.428.000
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 14.000 23.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 1.241.000 1.192.000 1.012.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 3.161.000 2.566.000 2.449.000 2.306.000 2.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.122.000 8.311.000 9.104.000 7.357.000 8.133.000
Andre inntekter 256.000 218.000 221.000 204.000 215.000
Driftsinntekter 9.378.000 8.529.000 9.325.000 7.561.000 8.348.000
Varekostnad -2.773.000 -2.216.000 -3.222.000 -2.437.000 -2.765.000
Lønninger -4.046.000 -4.367.000 -4.156.000 -3.556.000 -3.854.000
Avskrivning -102.000 -119.000 -94.000 -104.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.843.000 -1.752.000 -1.897.000 -1.679.000 -1.715.000
Driftskostnader -8.764.000 -8.454.000 -9.369.000 -7.776.000 -8.412.000
Driftsresultat 612.000 75.000 -44.000 -215.000 -65.000
Finansinntekter 8.000 2.000 9.000 8.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 7.000 2.000 7.000 5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 481.000 60.000 -28.000 -157.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 16.000 35.000 54.000
Driftsløsøre 211.000 177.000 143.000 201.000 209.000
Sum varige driftsmidler 211.000 177.000 159.000 236.000 262.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 200.000
Sum anleggsmidler 211.000 177.000 159.000 236.000 462.000
Varebeholdning 578.000 431.000 309.000 304.000 297.000
Kundefordringer 784.000 1.126.000 1.050.000 1.257.000 1.246.000
Andre fordringer 54.000 103.000 137.000 124.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.534.000 730.000 794.000 385.000 644.000
Sum omløpsmidler 2.950.000 2.390.000 2.290.000 2.070.000 2.292.000
Sum eiendeler 3.161.000 2.567.000 2.449.000 2.306.000 2.754.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 770.000 710.000 738.000 895.000
Sum egenkapital 1.784.000 1.303.000 1.243.000 1.271.000 1.428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 14.000 23.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 14.000 23.000 76.000
Leverandørgjeld 351.000 206.000 294.000 149.000 200.000
Betalbar skatt 161.000 9.000 0 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 385.000 552.000 488.000 449.000 607.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 481.000 473.000 410.000 413.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 1.241.000 1.192.000 1.012.000 1.251.000
Sum gjeld og egenkapital 3.161.000 2.566.000 2.449.000 2.306.000 2.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.573.000 1.149.000 1.098.000 1.058.000 1.041.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.9 2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6
Soliditet 56.4 50.8 50.8 55.1 51.8
Resultatgrad 6.5 0.9 -0.5 -2.8 -0.8
Rentedekningsgrad 6 -71.7 -55.0
Gjeldsgrad 0.8 1 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 19.6 3 -1.4 -2.0
Signatur
17.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.10.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SÆTER VIDAR
PROKURA HVER FOR SEG
ASP STEIN OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex