Johs Lundal & Sønner As
Juridisk navn:  Johs Lundal & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53771580
Øyravegen 19 Øyravegen 19 Fax: 53771585
5596 Markhus 5596 Markhus
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 914022029
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.62%
Resultat  
  
12.85%
Egenkapital  
  
7.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.650.000 28.747.000 26.650.000 25.467.000 24.853.000
Resultat: 1.897.000 1.681.000 1.524.000 734.000 1.261.000
Egenkapital: 14.893.000 13.806.000 12.497.000 11.309.000 10.739.000
Regnskap for  Johs Lundal & Sønner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.650.000 28.747.000 26.650.000 25.467.000 24.853.000
Driftskostnader -28.441.000 -26.650.000 -24.585.000 -24.212.000 -23.497.000
Driftsresultat 2.209.000 2.096.000 2.066.000 1.255.000 1.356.000
Finansinntekter -312.000 15.000 28.000 32.000 498.000
Finanskostnader -431.000 -571.000 -553.000 -593.000
Finans -312.000 -416.000 -543.000 -521.000 -95.000
Resultat før skatt 1.897.000 1.681.000 1.524.000 734.000 1.261.000
Skattekostnad -410.000 -372.000 -335.000 -164.000 -183.000
Årsresultat 1.487.000 1.309.000 1.188.000 570.000 1.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.070.000 14.423.000 15.213.000 15.732.000 17.034.000
Sum omløpsmidler 11.404.000 10.933.000 12.339.000 10.641.000 9.596.000
Sum eiendeler 26.474.000 25.356.000 27.552.000 26.373.000 26.630.000
Sum opptjent egenkapital 14.773.000 13.686.000 12.377.000 11.189.000 10.619.000
Sum egenkapital 14.893.000 13.806.000 12.497.000 11.309.000 10.739.000
Sum langsiktig gjeld 7.928.000 8.505.000 12.061.000 12.445.000 12.886.000
Sum kortsiktig gjeld 3.653.000 3.045.000 2.993.000 2.619.000 3.004.000
Sum gjeld og egenkapital 26.474.000 25.356.000 27.551.000 26.373.000 26.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.593.000 28.602.000 26.361.000 25.312.000 24.762.000
Andre inntekter 57.000 145.000 289.000 155.000 92.000
Driftsinntekter 30.650.000 28.747.000 26.650.000 25.467.000 24.853.000
Varekostnad -19.573.000 -18.544.000 -16.486.000 -15.642.000 -15.033.000
Lønninger -5.207.000 -4.834.000 -4.992.000 -4.855.000 -5.051.000
Avskrivning -823.000 -1.042.000 -1.095.000 -1.269.000 -1.411.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.838.000 -2.230.000 -2.012.000 -2.446.000 -2.002.000
Driftskostnader -28.441.000 -26.650.000 -24.585.000 -24.212.000 -23.497.000
Driftsresultat 2.209.000 2.096.000 2.066.000 1.255.000 1.356.000
Finansinntekter -312.000 15.000 28.000 32.000 498.000
Finanskostnader -431.000 -571.000 -553.000 -593.000
Finans -312.000 -416.000 -543.000 -521.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0
Årsresultat 1.487.000 1.309.000 1.188.000 570.000 1.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.012.000 13.546.000 13.969.000 14.471.000 15.067.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.051.000 869.000 1.236.000 1.254.000 1.959.000
Sum varige driftsmidler 15.063.000 14.415.000 15.206.000 15.724.000 17.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 15.070.000 14.423.000 15.213.000 15.732.000 17.034.000
Varebeholdning 2.872.000 1.954.000 1.780.000 1.528.000 1.774.000
Kundefordringer 1.040.000 557.000 966.000 1.420.000 726.000
Andre fordringer 73.000 384.000 539.000 721.000 1.305.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.420.000 8.038.000 9.054.000 6.972.000 5.791.000
Sum omløpsmidler 11.404.000 10.933.000 12.339.000 10.641.000 9.596.000
Sum eiendeler 26.474.000 25.356.000 27.552.000 26.373.000 26.630.000
Sum opptjent egenkapital 14.773.000 13.686.000 12.377.000 11.189.000 10.619.000
Sum egenkapital 14.893.000 13.806.000 12.497.000 11.309.000 10.739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 172.000 161.000 113.000 127.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.928.000 8.505.000 12.061.000 12.445.000 12.886.000
Leverandørgjeld 748.000 237.000 427.000 281.000 452.000
Betalbar skatt 360.000 362.000 287.000 178.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 1.376.000 1.650.000 1.514.000 1.389.000 1.169.000
Utbytte -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 769.000 796.000 766.000 771.000 1.181.000
Sum kortsiktig gjeld 3.653.000 3.045.000 2.993.000 2.619.000 3.004.000
Sum gjeld og egenkapital 26.474.000 25.356.000 27.551.000 26.373.000 26.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.751.000 7.888.000 9.346.000 8.022.000 6.592.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.6 4.1 4.1 3.2
Likviditetsgrad 2 2.3 2.9 3.5 3.5 2.6
Soliditet 56.3 54.4 45.4 42.9 40.3
Resultatgrad 7.2 7.3 7.8 4.9 5.5
Rentedekningsgrad 4.9 3.6 2.3 2.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.2 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.3 7.6 4.9 7
Signatur
27.07.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex