Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Stovner AS
Juridisk navn:  Johnsen & Stovner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67071576
Kirkebyenga 18 Kirkebyenga 18 Fax: 67071930
1487 Hakadal 1487 Hakadal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 913212584
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/31/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skedsmo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.29%
Resultat  
  
3390.91%
Egenkapital  
  
24.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.225.000 2.924.000 2.195.000 3.911.000 2.434.000
Resultat: 362.000 -11.000 -634.000 667.000 -974.000
Egenkapital: 1.868.000 1.506.000 1.517.000 2.151.000 1.484.000
Regnskap for  Johnsen & Stovner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.225.000 2.924.000 2.195.000 3.911.000 2.434.000
Driftskostnader -2.862.000 -2.930.000 -2.831.000 -3.247.000 -3.413.000
Driftsresultat 364.000 -7.000 -636.000 664.000 -979.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -2.000 -3.000
Finans -3.000 -4.000 2.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 362.000 -11.000 -634.000 667.000 -974.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 362.000 -11.000 -634.000 667.000 -974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 148.000 218.000 288.000 415.000
Sum omløpsmidler 2.385.000 2.029.000 1.985.000 2.616.000 1.918.000
Sum eiendeler 2.483.000 2.177.000 2.203.000 2.904.000 2.333.000
Sum opptjent egenkapital 668.000 306.000 317.000 951.000 284.000
Sum egenkapital 1.868.000 1.506.000 1.517.000 2.151.000 1.484.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 616.000 671.000 687.000 753.000 849.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 2.177.000 2.204.000 2.904.000 2.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.225.000 2.924.000 2.195.000 3.911.000 2.434.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.225.000 2.924.000 2.195.000 3.911.000 2.434.000
Varekostnad -590.000 -635.000 -464.000 -612.000 -327.000
Lønninger -1.293.000 -1.223.000 -1.442.000 -1.320.000 -1.368.000
Avskrivning -50.000 -70.000 -81.000 -161.000 -239.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -1.002.000 -844.000 -1.154.000 -1.479.000
Driftskostnader -2.862.000 -2.930.000 -2.831.000 -3.247.000 -3.413.000
Driftsresultat 364.000 -7.000 -636.000 664.000 -979.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -2.000 -3.000
Finans -3.000 -4.000 2.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 362.000 -11.000 -634.000 667.000 -974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 14.000 21.000 0 0
Driftsløsøre 90.000 134.000 198.000 275.000 362.000
Sum varige driftsmidler 98.000 148.000 218.000 275.000 362.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 13.000 53.000
Sum anleggsmidler 98.000 148.000 218.000 288.000 415.000
Varebeholdning 336.000 338.000 203.000 18.000 27.000
Kundefordringer 292.000 397.000 382.000 625.000 121.000
Andre fordringer 146.000 147.000 134.000 123.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.612.000 1.147.000 1.267.000 1.850.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 2.385.000 2.029.000 1.985.000 2.616.000 1.918.000
Sum eiendeler 2.483.000 2.177.000 2.203.000 2.904.000 2.333.000
Sum opptjent egenkapital 668.000 306.000 317.000 951.000 284.000
Sum egenkapital 1.868.000 1.506.000 1.517.000 2.151.000 1.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 168.000 215.000 197.000 120.000 176.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 246.000 259.000 246.000 290.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 216.000 210.000 231.000 387.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 671.000 687.000 753.000 849.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 2.177.000 2.204.000 2.904.000 2.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.769.000 1.358.000 1.298.000 1.863.000 1.069.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.0 2.9 3.5 2.3
Likviditetsgrad 2 3.3 2.5 2.6 3.5 2.2
Soliditet 75.2 69.2 68.8 74.1 63.6
Resultatgrad 11.3 -0.2 1 -40.2
Rentedekningsgrad 121.3 -1.8 3 -326.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 14.7 -0.3 -28.8 2 -41.6
Signatur
02.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex