Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Nilsen Eiendom As
Juridisk navn:  Johnsen & Nilsen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn Næringspark 55H Storebotn 55H Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 992755733
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.04%
Resultat  
  
83.97%
Egenkapital  
  
34.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 707.000 456.000 374.000 467.000 237.000
Resultat: 574.000 312.000 278.000 104.000 -10.000
Egenkapital: 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000 928.000
Regnskap for  Johnsen & Nilsen Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 707.000 456.000 374.000 467.000 237.000
Driftskostnader -133.000 -143.000 -95.000 -362.000 -127.000
Driftsresultat 574.000 312.000 278.000 105.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -120.000
Finans 0 0 -120.000
Resultat før skatt 574.000 312.000 278.000 104.000 -10.000
Skattekostnad -126.000 -124.000 -61.000 -78.000 6.000
Årsresultat 447.000 189.000 217.000 26.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.154.000 3.236.000 3.676.000 3.650.000 3.482.000
Sum omløpsmidler 465.000 238.000 587.000 351.000 402.000
Sum eiendeler 3.619.000 3.474.000 4.263.000 4.001.000 3.884.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 276.000 508.000 291.000 328.000
Sum egenkapital 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 2.079.000 2.248.000 157.000 154.000 2.937.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 351.000 2.997.000 2.956.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.620.000 3.475.000 4.262.000 4.001.000 3.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 707.000 456.000 374.000 467.000 237.000
Driftsinntekter 707.000 456.000 374.000 467.000 237.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -82.000 -82.000 -82.000 -82.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -61.000 -13.000 -280.000 -45.000
Driftskostnader -133.000 -143.000 -95.000 -362.000 -127.000
Driftsresultat 574.000 312.000 278.000 105.000 110.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -120.000
Finans 0 0 -120.000
Konsernbidrag -143.000 -215.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 447.000 189.000 217.000 26.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.154.000 3.236.000 3.318.000 3.400.000 3.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 3.154.000 3.236.000 3.318.000 3.400.000 3.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 357.000 250.000 0
Sum anleggsmidler 3.154.000 3.236.000 3.676.000 3.650.000 3.482.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 82.000 118.000 250.000 300.000 160.000
Andre fordringer 153.000 310.000 13.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 230.000 121.000 27.000 39.000 241.000
Sum omløpsmidler 465.000 238.000 587.000 351.000 402.000
Sum eiendeler 3.619.000 3.474.000 4.263.000 4.001.000 3.884.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 276.000 508.000 291.000 328.000
Sum egenkapital 1.181.000 876.000 1.108.000 891.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 214.000 214.000 157.000 154.000 95.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.079.000 2.248.000 157.000 154.000 2.937.000
Leverandørgjeld 7.000 37.000 1.000 3.000 13.000
Betalbar skatt 85.000 6.000 58.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 32.000 8.000 23.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 275.000 2.930.000 2.930.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 351.000 2.997.000 2.956.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.620.000 3.475.000 4.262.000 4.001.000 3.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 -113.000 -2.410.000 -2.605.000 383.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 0.2 0.1 21.2
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 0.2 0.1 21.2
Soliditet 32.6 25.2 2 22.3 23.9
Resultatgrad 81.2 68.4 74.3 22.5 46.4
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad 2.1 3.0 2.8 3.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 15.9 9.0 6.5 2.6 2.8
Signatur
08.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex