Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Jensen Eiendom AS
Juridisk navn:  Johnsen & Jensen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98291686
C/O Jan Ove Johnsen Rødhettestien 6 C/O Jan Ove Johnsen Rødhettestien 6 Fax:
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989229079
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jærøk Da
Utvikling:
Omsetning  
  
58.57%
Resultat  
  
61.85%
Egenkapital  
  
10.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.900.000 12.550.000 12.221.000 11.000.000 10.502.000
Resultat: 1.154.000 713.000 416.000 48.000 377.000
Egenkapital: 9.106.000 8.205.000 7.649.000 7.325.000 7.288.000
Regnskap for  Johnsen & Jensen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.900.000 12.550.000 12.221.000 11.000.000 10.502.000
Driftskostnader -18.701.000 -11.523.000 -11.757.000 -10.911.000 -10.051.000
Driftsresultat 1.199.000 1.026.000 465.000 89.000 451.000
Finansinntekter 1.000 4.000 11.000 1.000
Finanskostnader -46.000 -314.000 -52.000 -53.000 -75.000
Finans -45.000 -314.000 -48.000 -42.000 -74.000
Resultat før skatt 1.154.000 713.000 416.000 48.000 377.000
Skattekostnad -254.000 -157.000 -92.000 -11.000 -90.000
Årsresultat 900.000 556.000 325.000 37.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 432.000 432.000 432.000 108.000 108.000
Sum omløpsmidler 12.180.000 16.370.000 15.697.000 17.030.000 9.863.000
Sum eiendeler 12.612.000 16.802.000 16.129.000 17.138.000 9.971.000
Sum opptjent egenkapital 8.998.000 8.098.000 7.541.000 7.217.000 7.180.000
Sum egenkapital 9.106.000 8.205.000 7.649.000 7.325.000 7.288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 713.000
Sum kortsiktig gjeld 3.507.000 8.597.000 8.480.000 9.813.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 12.613.000 16.803.000 16.129.000 17.138.000 9.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.900.000 12.550.000 12.221.000 11.000.000 10.400.000
Andre inntekter 0 0 102.000
Driftsinntekter 19.900.000 12.550.000 12.221.000 11.000.000 10.502.000
Varekostnad -18.489.000 -11.444.000 -11.681.000 -10.869.000 -9.998.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -79.000 -76.000 -42.000 -53.000
Driftskostnader -18.701.000 -11.523.000 -11.757.000 -10.911.000 -10.051.000
Driftsresultat 1.199.000 1.026.000 465.000 89.000 451.000
Finansinntekter 1.000 4.000 11.000 1.000
Finanskostnader -46.000 -314.000 -52.000 -53.000 -75.000
Finans -45.000 -314.000 -48.000 -42.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 900.000 556.000 325.000 37.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 432.000 432.000 432.000 108.000 108.000
Sum anleggsmidler 432.000 432.000 432.000 108.000 108.000
Varebeholdning 5.516.000 16.327.000 15.676.000 16.025.000 9.730.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 13.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.664.000 31.000 21.000 1.004.000 133.000
Sum omløpsmidler 12.180.000 16.370.000 15.697.000 17.030.000 9.863.000
Sum eiendeler 12.612.000 16.802.000 16.129.000 17.138.000 9.971.000
Sum opptjent egenkapital 8.998.000 8.098.000 7.541.000 7.217.000 7.180.000
Sum egenkapital 9.106.000 8.205.000 7.649.000 7.325.000 7.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.214.000 6.740.000 7.742.000 1.799.000 1.481.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 713.000
Leverandørgjeld 2.035.000 1.696.000 416.000 5.057.000 395.000
Betalbar skatt 254.000 157.000 0 11.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 322.000 2.946.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.507.000 8.597.000 8.480.000 9.813.000 1.970.000
Sum gjeld og egenkapital 12.613.000 16.803.000 16.129.000 17.138.000 9.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.673.000 7.773.000 7.217.000 7.217.000 7.893.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.9 1 1.7 5
Likviditetsgrad 2 1.9 0 0.1 0.1
Soliditet 72.2 48.8 47.4 42.7 73.1
Resultatgrad 6.0 8.2 3.8 0.8 4.3
Rentedekningsgrad 26.1 3.3 8.9 1.7 6
Gjeldsgrad 0.4 1.0 1.1 1.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.5 6.1 2.9 0.6 4.5
Signatur
27.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2021
Prokura
Lomeland Tor Arvid
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex