Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Jensen AS
Juridisk navn:  Johnsen & Jensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98291686
C/O Jan Ove Johnsen Rødhettestien 6 C/O Jan Ove Johnsen Rødhettestien 6 Fax:
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 977021189
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/1/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jærøk Da
Utvikling:
Omsetning  
  
42.54%
Resultat  
  
85.41%
Egenkapital  
  
15.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.501.000 8.770.000 10.516.000 10.902.000 11.134.000
Resultat: 432.000 233.000 -387.000 -157.000 114.000
Egenkapital: 2.546.000 2.209.000 2.028.000 2.005.000 2.130.000
Regnskap for  Johnsen & Jensen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.501.000 8.770.000 10.516.000 10.902.000 11.134.000
Driftskostnader -12.064.000 -8.530.000 -10.900.000 -11.051.000 -11.007.000
Driftsresultat 437.000 240.000 -384.000 -149.000 127.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -4.000 -8.000 -13.000
Finans -5.000 -8.000 -3.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt 432.000 233.000 -387.000 -157.000 114.000
Skattekostnad -95.000 -51.000 85.000 32.000 -31.000
Årsresultat 337.000 181.000 -302.000 -125.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.104.000 1.143.000 500.000 704.000 757.000
Sum omløpsmidler 3.599.000 2.799.000 3.388.000 3.279.000 3.577.000
Sum eiendeler 4.703.000 3.942.000 3.888.000 3.983.000 4.334.000
Sum opptjent egenkapital 2.121.000 1.785.000 1.603.000 1.905.000 2.030.000
Sum egenkapital 2.546.000 2.209.000 2.028.000 2.005.000 2.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 1.732.000 1.860.000 1.977.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 4.703.000 3.942.000 3.888.000 3.982.000 4.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.474.000 8.770.000 10.516.000 10.902.000 11.134.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.501.000 8.770.000 10.516.000 10.902.000 11.134.000
Varekostnad -6.335.000 -3.135.000 -5.074.000 -5.505.000 -6.000.000
Lønninger -4.570.000 -4.242.000 -4.810.000 -4.421.000 -4.001.000
Avskrivning -317.000 -342.000 -255.000 -245.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -842.000 -811.000 -761.000 -880.000 -681.000
Driftskostnader -12.064.000 -8.530.000 -10.900.000 -11.051.000 -11.007.000
Driftsresultat 437.000 240.000 -384.000 -149.000 127.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -4.000 -8.000 -13.000
Finans -5.000 -8.000 -3.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 337.000 181.000 -302.000 -125.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 59.000 85.000 91.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.057.000 1.084.000 415.000 612.000 698.000
Sum varige driftsmidler 1.057.000 1.084.000 415.000 612.000 698.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.104.000 1.143.000 500.000 704.000 757.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.203.000 1.137.000 476.000 1.180.000 1.734.000
Andre fordringer 241.000 87.000 426.000 10.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 942.000 143.000 146.000 290.000 102.000
Sum omløpsmidler 3.599.000 2.799.000 3.388.000 3.279.000 3.577.000
Sum eiendeler 4.703.000 3.942.000 3.888.000 3.983.000 4.334.000
Sum opptjent egenkapital 2.121.000 1.785.000 1.603.000 1.905.000 2.030.000
Sum egenkapital 2.546.000 2.209.000 2.028.000 2.005.000 2.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 237.000 353.000 0 576.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 824.000 439.000 233.000 528.000 441.000
Betalbar skatt 84.000 25.000 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 673.000 519.000 757.000 775.000 651.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 576.000 512.000 518.000 674.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 1.732.000 1.860.000 1.977.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 4.703.000 3.942.000 3.888.000 3.982.000 4.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.442.000 1.067.000 1.528.000 1.302.000 1.373.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Soliditet 54.1 56.1 52.2 50.4 49.1
Resultatgrad 3.5 2.7 -3.7 -1.4 1.1
Rentedekningsgrad 87.4 30.0 -18.6 9.8
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1 1
Total kapitalrentabilitet 9.3 6.1 -9.9 -3.7 2.9
Signatur
27.01.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.01.2022
Daglig leder.
Prokura hver for seg
Jensen Oddvar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex