Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Enger Byggservice As
Juridisk navn:  Johnsen & Enger Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stensetveien 189 Stensetveien 189 Fax:
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 922641862
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/15/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
37.14%
Resultat  
  
66.97%
Egenkapital  
  
76.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.452.000 1.788.000 1.281.000
Resultat: 364.000 218.000 201.000
Egenkapital: 656.000 372.000 203.000
Regnskap for  Johnsen & Enger Byggservice As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.452.000 1.788.000 1.281.000
Driftskostnader -2.088.000 -1.570.000 -1.080.000
Driftsresultat 364.000 218.000 201.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 364.000 218.000 201.000
Skattekostnad -80.000 -48.000 -43.000
Årsresultat 284.000 170.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 107.000 111.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 705.000 470.000
Sum eiendeler 1.373.000 812.000 581.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 322.000 153.000
Sum egenkapital 656.000 372.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 716.000 438.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 1.372.000 812.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.452.000 1.788.000 1.281.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.452.000 1.788.000 1.281.000
Varekostnad -589.000 -129.000 -78.000
Lønninger -1.354.000 -1.319.000 -903.000
Avskrivning -52.000 -45.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -93.000 -77.000 -96.000
Driftskostnader -2.088.000 -1.570.000 -1.080.000
Driftsresultat 364.000 218.000 201.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 284.000 170.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 55.000 107.000 111.000
Sum varige driftsmidler 55.000 107.000 111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 59.000 107.000 111.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 473.000 215.000 136.000
Andre fordringer 17.000 16.000 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 824.000 474.000 333.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 705.000 470.000
Sum eiendeler 1.373.000 812.000 581.000
Sum opptjent egenkapital 606.000 322.000 153.000
Sum egenkapital 656.000 372.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 5.000
Leverandørgjeld 216.000 8.000 9.000
Betalbar skatt 86.000 51.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 273.000 241.000 234.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 138.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 716.000 438.000 374.000
Sum gjeld og egenkapital 1.372.000 812.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 598.000 267.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.3
Soliditet 47.8 45.8 34.9
Resultatgrad 14.8 12.2 15.7
Rentedekningsgrad 218.0
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 26.5 26.8 34.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex