Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen & Bergman Eftf As
Juridisk navn:  Johnsen & Bergman Eftf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67152266
Olav Ingstads Vei 5B Olav Ingstads Vei 5B Fax: 23501114
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914736366
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Elin Helene Fjellberg
Regnskapsfører: Ib Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.21%
Resultat  
  
655.91%
Egenkapital  
  
215.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.415.000 4.783.000 5.273.000 4.939.000 5.439.000
Resultat: 1.663.000 220.000 800.000 835.000 1.350.000
Egenkapital: 240.000 76.000 157.000 152.000 119.000
Regnskap for  Johnsen & Bergman Eftf As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.415.000 4.783.000 5.273.000 4.939.000 5.439.000
Driftskostnader -3.819.000 -4.372.000 -4.478.000 -4.159.000 -4.132.000
Driftsresultat 1.595.000 410.000 794.000 780.000 1.307.000
Finansinntekter 223.000 244.000 118.000 93.000 119.000
Finanskostnader -156.000 -435.000 -113.000 -38.000 -76.000
Finans 67.000 -191.000 5.000 55.000 43.000
Resultat før skatt 1.663.000 220.000 800.000 835.000 1.350.000
Skattekostnad -299.000 -100.000 -196.000 -201.000 -332.000
Årsresultat 1.363.000 120.000 605.000 633.000 1.017.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 845.000 497.000 938.000 689.000 173.000
Sum omløpsmidler 6.864.000 2.651.000 1.710.000 2.027.000 3.779.000
Sum eiendeler 7.709.000 3.148.000 2.648.000 2.716.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 46.000 127.000 122.000 89.000
Sum egenkapital 240.000 76.000 157.000 152.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 526.000 375.000 532.000 231.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.944.000 2.696.000 1.959.000 2.333.000 3.833.000
Sum gjeld og egenkapital 7.710.000 3.147.000 2.648.000 2.716.000 3.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.166.000 4.753.000 5.273.000 4.939.000 5.439.000
Andre inntekter 249.000 30.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.415.000 4.783.000 5.273.000 4.939.000 5.439.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.576.000 -3.037.000 -3.199.000 -3.077.000 -3.265.000
Avskrivning -267.000 -441.000 -323.000 -216.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -976.000 -894.000 -956.000 -866.000 -803.000
Driftskostnader -3.819.000 -4.372.000 -4.478.000 -4.159.000 -4.132.000
Driftsresultat 1.595.000 410.000 794.000 780.000 1.307.000
Finansinntekter 223.000 244.000 118.000 93.000 119.000
Finanskostnader -156.000 -435.000 -113.000 -38.000 -76.000
Finans 67.000 -191.000 5.000 55.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -200.000 -600.000 -600.000 -1.300.000
Årsresultat 1.363.000 120.000 605.000 633.000 1.017.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 50.000 100.000
Sum Immatrielle midler 23.000 0 50.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 822.000 497.000 938.000 639.000 73.000
Sum varige driftsmidler 822.000 497.000 938.000 639.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 845.000 497.000 938.000 689.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.359.000 -67.000 159.000 327.000 108.000
Andre fordringer 28.000 74.000 11.000 0 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.478.000 2.644.000 1.540.000 1.700.000 3.654.000
Sum omløpsmidler 6.864.000 2.651.000 1.710.000 2.027.000 3.779.000
Sum eiendeler 7.709.000 3.148.000 2.648.000 2.716.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 46.000 127.000 122.000 89.000
Sum egenkapital 240.000 76.000 157.000 152.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 526.000 375.000 532.000 231.000 0
Leverandørgjeld 4.345.000 106.000 34.000 50.000 137.000
Betalbar skatt 323.000 100.000 196.000 202.000 332.000
Skyldig offentlige avgifter 876.000 2.051.000 864.000 1.221.000 1.779.000
Utbytte -1.200.000 -200.000 -600.000 -600.000 -1.300.000
Annen kortsiktig gjeld 201.000 239.000 265.000 261.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 6.944.000 2.696.000 1.959.000 2.333.000 3.833.000
Sum gjeld og egenkapital 7.710.000 3.147.000 2.648.000 2.716.000 3.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -80.000 -45.000 -249.000 -306.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.9 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.9 0.9 1
Soliditet 3.1 2.4 5.9 5.6 3
Resultatgrad 29.5 8.6 15.1 15.8 2
Rentedekningsgrad 10.2 0.9 7 20.5 17.2
Gjeldsgrad 31.1 40.4 15.9 16.9 32.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 20.8 34.4 32.1 36.1
Signatur
05.01.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex