Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen Bilutleie AS
Juridisk navn:  Johnsen Bilutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77018600
Samagata 33 Samagata 33 Fax: 73982302
9403 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 980732630
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/6/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.08%
Resultat  
  
-41.34%
Egenkapital  
  
-69.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.383.000 6.916.000 17.731.000 17.527.000 16.600.000
Resultat: -612.000 -433.000 425.000 -886.000 1.002.000
Egenkapital: 210.000 688.000 1.025.000 700.000 1.413.000
Regnskap for  Johnsen Bilutleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.383.000 6.916.000 17.731.000 17.527.000 16.600.000
Driftskostnader -3.918.000 -7.084.000 -16.790.000 -17.828.000 -15.201.000
Driftsresultat -535.000 -168.000 940.000 -301.000 1.399.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -266.000 -515.000 -585.000 -397.000
Finans -76.000 -266.000 -515.000 -585.000 -397.000
Resultat før skatt -612.000 -433.000 425.000 -886.000 1.002.000
Skattekostnad 134.000 95.000 -100.000 173.000 -262.000
Årsresultat -477.000 -338.000 325.000 -712.000 740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.214.000 7.144.000 14.290.000 19.898.000 19.147.000
Sum omløpsmidler 502.000 852.000 1.796.000 1.669.000 2.144.000
Sum eiendeler 4.716.000 7.996.000 16.086.000 21.567.000 21.291.000
Sum opptjent egenkapital -463.000 14.000 352.000 27.000 740.000
Sum egenkapital 210.000 688.000 1.025.000 700.000 1.413.000
Sum langsiktig gjeld 3.262.000 4.283.000 9.781.000 15.060.000 13.674.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 3.025.000 5.279.000 5.806.000 6.205.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000 7.995.000 16.085.000 21.566.000 21.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.459.000 4.211.000 16.597.000 16.571.000 15.640.000
Andre inntekter 924.000 2.705.000 1.133.000 956.000 959.000
Driftsinntekter 3.383.000 6.916.000 17.731.000 17.527.000 16.600.000
Varekostnad -94.000 -92.000 -389.000 -285.000 -344.000
Lønninger -848.000 -1.671.000 -4.045.000 -4.020.000 -3.822.000
Avskrivning -568.000 -1.264.000 -1.811.000 -1.799.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.408.000 -4.057.000 -10.545.000 -11.724.000 -10.520.000
Driftskostnader -3.918.000 -7.084.000 -16.790.000 -17.828.000 -15.201.000
Driftsresultat -535.000 -168.000 940.000 -301.000 1.399.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -266.000 -515.000 -585.000 -397.000
Finans -76.000 -266.000 -515.000 -585.000 -397.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -477.000 -338.000 325.000 -712.000 740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 799.000 664.000 569.000 669.000 496.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 23.000 28.000 75.000
Driftsløsøre 3.415.000 6.479.000 13.697.000 19.201.000 18.576.000
Sum varige driftsmidler 3.415.000 6.479.000 13.721.000 19.228.000 18.651.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.214.000 7.144.000 14.290.000 19.898.000 19.147.000
Varebeholdning 55.000 55.000 55.000 55.000
Kundefordringer 290.000 359.000 1.143.000 1.042.000 1.179.000
Andre fordringer 82.000 199.000 454.000 554.000 849.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 239.000 143.000 18.000 47.000
Sum omløpsmidler 502.000 852.000 1.796.000 1.669.000 2.144.000
Sum eiendeler 4.716.000 7.996.000 16.086.000 21.567.000 21.291.000
Sum opptjent egenkapital -463.000 14.000 352.000 27.000 740.000
Sum egenkapital 210.000 688.000 1.025.000 700.000 1.413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.553.000 4.311.000 4.368.000 3.885.000
Sum langsiktig gjeld 3.262.000 4.283.000 9.781.000 15.060.000 13.674.000
Leverandørgjeld 1.083.000 150.000 362.000 829.000 2.372.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 94.000 149.000 105.000 -531.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 228.000 456.000 504.000 480.000
Sum kortsiktig gjeld 1.243.000 3.025.000 5.279.000 5.806.000 6.205.000
Sum gjeld og egenkapital 4.715.000 7.995.000 16.085.000 21.566.000 21.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -741.000 -2.173.000 -3.483.000 -4.137.000 -4.061.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 4.5 8.6 6.4 3.2 6.6
Resultatgrad -15.8 -2.4 5.3 -1.7 8.4
Rentedekningsgrad -6.9 -0.6 1.8 -0.5 3.5
Gjeldsgrad 21.5 10.6 14.7 29.8 14.1
Total kapitalrentabilitet -11.3 -2.1 5.8 -1.4 6.6
Signatur
02.02.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.02.2022
Prokura
Johnsen Jan Alfons
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex