Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen Asfalt AS
Juridisk navn:  Johnsen Asfalt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91588441
Lensmann Carlsens Veg 74 Lensmann Carlsens Veg 74 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 939361146
Aksjekapital: 39.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/30/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: johnsen eiendom as
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.48%
Resultat  
  
2.75%
Egenkapital  
  
14.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.560.000 4.323.000 5.259.000 5.328.000 4.110.000
Resultat: 1.345.000 1.309.000 1.427.000 1.473.000 989.000
Egenkapital: 8.517.000 7.460.000 8.371.000 7.942.000 7.857.000
Regnskap for  Johnsen Asfalt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.560.000 4.323.000 5.259.000 5.328.000 4.110.000
Driftskostnader -3.332.000 -3.412.000 -4.268.000 -3.947.000 -3.275.000
Driftsresultat 1.228.000 910.000 991.000 1.380.000 836.000
Finansinntekter 117.000 399.000 437.000 94.000 153.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 117.000 399.000 437.000 94.000 153.000
Resultat før skatt 1.345.000 1.309.000 1.427.000 1.473.000 989.000
Skattekostnad -287.000 -221.000 -248.000 -338.000 -225.000
Årsresultat 1.058.000 1.089.000 1.179.000 1.135.000 764.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 381.000 444.000 552.000 660.000 230.000
Sum omløpsmidler 8.723.000 9.491.000 9.069.000 8.913.000 8.094.000
Sum eiendeler 9.104.000 9.935.000 9.621.000 9.573.000 8.324.000
Sum opptjent egenkapital 8.478.000 7.421.000 8.332.000 7.903.000 7.818.000
Sum egenkapital 8.517.000 7.460.000 8.371.000 7.942.000 7.857.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 11.000 13.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 2.464.000 1.237.000 1.622.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 9.104.000 9.935.000 9.621.000 9.573.000 8.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.560.000 4.323.000 5.259.000 5.328.000 4.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.560.000 4.323.000 5.259.000 5.328.000 4.110.000
Varekostnad -2.585.000 -2.675.000 -3.546.000 -3.231.000 -2.649.000
Lønninger -431.000 -431.000 -424.000 -377.000 -323.000
Avskrivning -111.000 -108.000 -108.000 -100.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -198.000 -190.000 -239.000 -201.000
Driftskostnader -3.332.000 -3.412.000 -4.268.000 -3.947.000 -3.275.000
Driftsresultat 1.228.000 910.000 991.000 1.380.000 836.000
Finansinntekter 117.000 399.000 437.000 94.000 153.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 117.000 399.000 437.000 94.000 153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -750.000 -750.000 0
Årsresultat 1.058.000 1.089.000 1.179.000 1.135.000 764.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 444.000 552.000 660.000 230.000
Sum varige driftsmidler 381.000 444.000 552.000 660.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 381.000 444.000 552.000 660.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 266.000 248.000 605.000 688.000 292.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 191.000 147.000 738.000 442.000 452.000
Kasse, bank 8.266.000 9.095.000 7.727.000 7.784.000 7.350.000
Sum omløpsmidler 8.723.000 9.491.000 9.069.000 8.913.000 8.094.000
Sum eiendeler 9.104.000 9.935.000 9.621.000 9.573.000 8.324.000
Sum opptjent egenkapital 8.478.000 7.421.000 8.332.000 7.903.000 7.818.000
Sum egenkapital 8.517.000 7.460.000 8.371.000 7.942.000 7.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 11.000 13.000 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 11.000 13.000 9.000 0
Leverandørgjeld 99.000 78.000 101.000 366.000 93.000
Betalbar skatt 292.000 223.000 245.000 329.000 232.000
Skyldig offentlige avgifter 116.000 116.000 101.000 133.000 103.000
Utbytte -2.000.000 -750.000 -750.000 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 48.000 41.000 44.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 2.464.000 1.237.000 1.622.000 467.000
Sum gjeld og egenkapital 9.104.000 9.935.000 9.621.000 9.573.000 8.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.142.000 7.027.000 7.832.000 7.291.000 7.627.000
Likviditetsgrad 1 15.0 3.9 7.3 5.5 17.3
Likviditetsgrad 2 15.0 3.9 7.3 5.5 17.3
Soliditet 93.6 75.1 8 8 94.4
Resultatgrad 26.9 21.1 18.8 25.9 20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.8 13.2 14.8 15.4 11.9
Signatur
19.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2020
Prokura hver for seg
Johnsen John Oddvar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex