Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen AS
Juridisk navn:  Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90928890
Søvigveien 8 Vesthassel Fax:
4643 Søgne 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 917627061
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skretteberg Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
176.19%
Egenkapital  
  
9.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 200.000 200.000 200.000 200.000 0
Resultat: 16.000 -21.000 29.000 59.000 0
Egenkapital: 188.000 171.000 174.000 164.000 0
Regnskap for  Johnsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 0
Driftskostnader -166.000 -201.000 -147.000 -120.000 0
Driftsresultat 34.000 -1.000 53.000 80.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -21.000 -24.000 -22.000 0
Finans -17.000 -21.000 -24.000 -22.000 0
Resultat før skatt 16.000 -21.000 29.000 59.000 0
Skattekostnad 18.000 -18.000 0 0
Årsresultat 16.000 -3.000 10.000 59.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 611.000 646.000 681.000 716.000 0
Sum omløpsmidler 38.000 24.000 21.000 9.000 0
Sum eiendeler 649.000 670.000 702.000 725.000 0
Sum opptjent egenkapital -135.000 -152.000 -149.000 -159.000 0
Sum egenkapital 188.000 171.000 174.000 164.000 0
Sum langsiktig gjeld 440.000 477.000 500.000 540.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 22.000 28.000 22.000 0
Sum gjeld og egenkapital 650.000 670.000 702.000 726.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 0
Driftsinntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.000 -5.000 0 0 0
Avskrivning -35.000 -35.000 -35.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -161.000 -112.000 -105.000 0
Driftskostnader -166.000 -201.000 -147.000 -120.000 0
Driftsresultat 34.000 -1.000 53.000 80.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -21.000 -24.000 -22.000 0
Finans -17.000 -21.000 -24.000 -22.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 -3.000 10.000 59.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 611.000 646.000 681.000 716.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 611.000 646.000 681.000 716.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 611.000 646.000 681.000 716.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 38.000 19.000 16.000 9.000 0
Sum omløpsmidler 38.000 24.000 21.000 9.000 0
Sum eiendeler 649.000 670.000 702.000 725.000 0
Sum opptjent egenkapital -135.000 -152.000 -149.000 -159.000 0
Sum egenkapital 188.000 171.000 174.000 164.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 440.000 477.000 500.000 540.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 21.000 22.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 22.000 28.000 22.000 0
Sum gjeld og egenkapital 650.000 670.000 702.000 726.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 2.000 -7.000 -13.000 0
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 0.8 0.4 0
Soliditet 28.9 25.5 24.8 22.6
Resultatgrad 17.0 -0.5 26.5 4
Rentedekningsgrad 2.0 -0.0 2.2 3.6
Gjeldsgrad 2.5 2.9 3 3.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 -0.1 7.5 1
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex