Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johnsen 3D & Reklame As
Juridisk navn:  Johnsen 3D & Reklame As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40723322
Konvallveien 5 Konvallveien 5 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914060966
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Interfinance As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.71%
Resultat  
  
-284.62%
Egenkapital  
  
-29.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.000 35.000 112.000 324.000 170.000
Resultat: -50.000 -13.000 -58.000 31.000 -10.000
Egenkapital: -220.000 -170.000 -157.000 -99.000 -130.000
Regnskap for  Johnsen 3D & Reklame As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.000 35.000 112.000 324.000 170.000
Driftskostnader -62.000 -47.000 -169.000 -291.000 -181.000
Driftsresultat -50.000 -12.000 -57.000 33.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans -1000 -2.000 2.000
Resultat før skatt -50.000 -13.000 -58.000 31.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -50.000 -13.000 -58.000 31.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1..000 1.000 0
Sum omløpsmidler 16.000 15.000 2..000 85.000 52.000
Sum eiendeler 16.000 15.000 33.000 86.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -250.000 -200.000 0 -129.000 -160.000
Sum egenkapital -220.000 -170.000 -157.000 -99.000 -130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 185.000 190.000 185.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 15.000 33.000 86.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 28.000 112.000 324.000 170.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 12.000 35.000 112.000 324.000 170.000
Varekostnad -5.000 -87.000 -190.000 -90.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -47.000 -81.000 -101.000 -91.000
Driftskostnader -62.000 -47.000 -169.000 -291.000 -181.000
Driftsresultat -50.000 -12.000 -57.000 33.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans -1000 -2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 -13.000 -58.000 31.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 0
Sum anleggsmidler 1..000 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 5.000 31.000 71.000 45.000
Andre fordringer 12.000 10.000 0 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2..000 10.000 2.000
Sum omløpsmidler 16.000 15.000 2..000 85.000 52.000
Sum eiendeler 16.000 15.000 33.000 86.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -250.000 -200.000 0 -129.000 -160.000
Sum egenkapital -220.000 -170.000 -157.000 -99.000 -130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 6..000 15.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1..000 18.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 185.000 184.000 152.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 185.000 190.000 185.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 15.000 33.000 86.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -220.000 -170.000 -100.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.5 0.3
Soliditet -1.375.0 -1.133.3 -115.1 -245.3
Resultatgrad -416.7 -34.3 10.2 -6.5
Rentedekningsgrad 16.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.9 -1.4
Total kapitalrentabilitet -312.5 -80.0 38.4
Signatur
18.09.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2014
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex