Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
John Haugen AS
Juridisk navn:  John Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69824010
Hølandsveien 6 Hølandsveien 6 Fax: 69826612
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 912475859
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1977 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
81.48%
Resultat  
  
156.9%
Egenkapital  
  
7.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000 7.055.000
Resultat: 977.000 -1.717.000 993.000 305.000 4.512.000
Egenkapital: 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000 10.934.000
Regnskap for  John Haugen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000 7.055.000
Driftskostnader -413.000 -643.000 -1.281.000 -2.295.000 -3.395.000
Driftsresultat -21.000 -427.000 466.000 -149.000 3.660.000
Finansinntekter 998.000 1.612.000 534.000 454.000 899.000
Finanskostnader -2.903.000 -6.000 -1.000 -46.000
Finans 998.000 -1.291.000 528.000 453.000 853.000
Resultat før skatt 977.000 -1.717.000 993.000 305.000 4.512.000
Skattekostnad -130.000 643.000 -237.000 -144.000 -937.000
Årsresultat 848.000 -1.074.000 756.000 161.000 3.575.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.383.000 3.331.000 3.146.000 3.172.000 689.000
Sum omløpsmidler 15.393.000 14.374.000 15.966.000 14.948.000 17.936.000
Sum eiendeler 18.776.000 17.705.000 19.112.000 18.120.000 18.625.000
Sum opptjent egenkapital 11.325.000 10.477.000 11.551.000 10.795.000 10.634.000
Sum egenkapital 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000 10.934.000
Sum langsiktig gjeld 378.000 379.000 464.000 530.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 6.772.000 6.549.000 6.797.000 6.494.000 7.037.000
Sum gjeld og egenkapital 18.775.000 17.705.000 19.112.000 18.119.000 18.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 1.391.000 2.114.000 4.970.000
Andre inntekter 388.000 216.000 356.000 32.000 2.084.000
Driftsinntekter 392.000 216.000 1.747.000 2.146.000 7.055.000
Varekostnad 0 -8.000 -1.349.000
Lønninger -4.000 -109.000 -755.000 -829.000
Avskrivning -15.000 -26.000 -26.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -409.000 -628.000 -1.146.000 -1.506.000 -1.182.000
Driftskostnader -413.000 -643.000 -1.281.000 -2.295.000 -3.395.000
Driftsresultat -21.000 -427.000 466.000 -149.000 3.660.000
Finansinntekter 998.000 1.612.000 534.000 454.000 899.000
Finanskostnader -2.903.000 -6.000 -1.000 -46.000
Finans 998.000 -1.291.000 528.000 453.000 853.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 848.000 -1.074.000 756.000 161.000 3.575.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 41.000 66.000
Sum varige driftsmidler 15.000 41.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.383.000 3.331.000 3.131.000 3.131.000 623.000
Sum anleggsmidler 3.383.000 3.331.000 3.146.000 3.172.000 689.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 332.000 353.000 549.000 860.000 1.844.000
Andre fordringer 104.000 641.000 17.000 48.000 6.000
Sum investeringer 14.870.000 12.876.000 14.812.000 13.885.000 14.387.000
Kasse, bank 87.000 505.000 588.000 156.000 1.699.000
Sum omløpsmidler 15.393.000 14.374.000 15.966.000 14.948.000 17.936.000
Sum eiendeler 18.776.000 17.705.000 19.112.000 18.120.000 18.625.000
Sum opptjent egenkapital 11.325.000 10.477.000 11.551.000 10.795.000 10.634.000
Sum egenkapital 11.625.000 10.777.000 11.851.000 11.095.000 10.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 102.000 103.000 188.000 254.000 377.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 378.000 379.000 464.000 530.000 653.000
Leverandørgjeld -2.000 32.000 228.000 38.000
Betalbar skatt 130.000 304.000 267.000 566.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 2.000 13.000 56.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.633.000 6.547.000 6.449.000 5.943.000 6.272.000
Sum kortsiktig gjeld 6.772.000 6.549.000 6.797.000 6.494.000 7.037.000
Sum gjeld og egenkapital 18.775.000 17.705.000 19.112.000 18.119.000 18.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.621.000 7.825.000 9.169.000 8.454.000 10.899.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.5
Soliditet 61.9 60.9 6 61.2 58.7
Resultatgrad -5.4 -197.7 26.7 -6.9 51.9
Rentedekningsgrad -0.1 77.7 79.6
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.7 5.2 1.7 24.5
Signatur
20.09.2021
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex