John Haugen AS
Juridisk navn:  John Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69824010
Hølandsveien 6 Hølandsveien 6 Fax: 69826612
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 912475859
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1977 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.59%
Resultat  
  
225.57%
Egenkapital  
  
6.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.747.000 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000
Resultat: 993.000 305.000 4.512.000 1.492.000 2.575.000
Egenkapital: 11.851.000 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000
Regnskap for  John Haugen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.747.000 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000
Driftskostnader -1.281.000 -2.295.000 -3.395.000 -17.963.000 -23.806.000
Driftsresultat 466.000 -149.000 3.660.000 1.487.000 2.415.000
Finansinntekter 534.000 454.000 899.000 29.000 208.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -46.000 -23.000 -49.000
Finans 528.000 453.000 853.000 6.000 159.000
Resultat før skatt 993.000 305.000 4.512.000 1.492.000 2.575.000
Skattekostnad -237.000 -144.000 -937.000 -366.000 -541.000
Årsresultat 756.000 161.000 3.575.000 1.126.000 2.034.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.146.000 3.172.000 689.000 2.126.000 2.133.000
Sum omløpsmidler 15.966.000 14.948.000 17.936.000 13.148.000 11.893.000
Sum eiendeler 19.112.000 18.120.000 18.625.000 15.274.000 14.026.000
Sum opptjent egenkapital 11.551.000 10.795.000 10.634.000 7.059.000 5.932.000
Sum egenkapital 11.851.000 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 530.000 653.000 282.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 6.797.000 6.494.000 7.037.000 7.632.000 7.456.000
Sum gjeld og egenkapital 19.112.000 18.119.000 18.624.000 15.273.000 14.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.391.000 2.114.000 4.970.000 19.363.000 26.174.000
Andre inntekter 356.000 32.000 2.084.000 86.000 47.000
Driftsinntekter 1.747.000 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000
Varekostnad 0 -8.000 -1.349.000 -11.587.000 -17.535.000
Lønninger -109.000 -755.000 -829.000 -3.121.000 -3.333.000
Avskrivning -26.000 -26.000 -35.000 -487.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.146.000 -1.506.000 -1.182.000 -2.768.000 -2.613.000
Driftskostnader -1.281.000 -2.295.000 -3.395.000 -17.963.000 -23.806.000
Driftsresultat 466.000 -149.000 3.660.000 1.487.000 2.415.000
Finansinntekter 534.000 454.000 899.000 29.000 208.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -46.000 -23.000 -49.000
Finans 528.000 453.000 853.000 6.000 159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 756.000 161.000 3.575.000 1.126.000 2.034.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 41.000 66.000 1.503.000 1.511.000
Sum varige driftsmidler 15.000 41.000 66.000 1.503.000 1.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.131.000 3.131.000 623.000 623.000 623.000
Sum anleggsmidler 3.146.000 3.172.000 689.000 2.126.000 2.133.000
Varebeholdning 0 0 0 1.465.000 512.000
Kundefordringer 549.000 860.000 1.844.000 2.743.000 2.652.000
Andre fordringer 17.000 48.000 6.000 107.000 209.000
Sum investeringer 14.812.000 13.885.000 14.387.000 7.407.000 3.054.000
Kasse, bank 588.000 156.000 1.699.000 1.425.000 5.467.000
Sum omløpsmidler 15.966.000 14.948.000 17.936.000 13.148.000 11.893.000
Sum eiendeler 19.112.000 18.120.000 18.625.000 15.274.000 14.026.000
Sum opptjent egenkapital 11.551.000 10.795.000 10.634.000 7.059.000 5.932.000
Sum egenkapital 11.851.000 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 188.000 254.000 377.000 6.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 530.000 653.000 282.000 338.000
Leverandørgjeld 32.000 228.000 38.000 845.000 1.300.000
Betalbar skatt 304.000 267.000 566.000 387.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 56.000 162.000 409.000 208.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.449.000 5.943.000 6.272.000 5.991.000 5.891.000
Sum kortsiktig gjeld 6.797.000 6.494.000 7.037.000 7.632.000 7.456.000
Sum gjeld og egenkapital 19.112.000 18.119.000 18.624.000 15.273.000 14.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.169.000 8.454.000 10.899.000 5.516.000 4.437.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.5 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.5 1.5 1.6
Soliditet 6 61.2 58.7 48.2 44.4
Resultatgrad 26.7 -6.9 51.9 7.6 9.2
Rentedekningsgrad 77.7 79.6 64.7 53.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 1.7 24.5 9.9 18.7
Signatur
22.01.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex