John Amundsen.bygg As
Juridisk navn:  John Amundsen.bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brundalen 27 Brundalen 27 Fax:
7058 Jakobsli 7058 Jakobsli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 923219587
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/29/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
369.47%
Resultat  
  
3366.67%
Egenkapital  
  
180%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.291.000 488.000
Resultat: 104.000 3.000
Egenkapital: 126.000 45.000
Regnskap for  John Amundsen.bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.291.000 488.000
Driftskostnader -2.187.000 -485.000
Driftsresultat 104.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 104.000 3.000
Skattekostnad -23.000 1.000
Årsresultat 81.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 74.000
Sum omløpsmidler 339.000 146.000
Sum eiendeler 384.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 4.000
Sum egenkapital 126.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 235.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.291.000 488.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.291.000 488.000
Varekostnad -1.246.000 -230.000
Lønninger -704.000 -162.000
Avskrivning -9.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -228.000 -90.000
Driftskostnader -2.187.000 -485.000
Driftsresultat 104.000 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 81.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 9.000
Sum varige driftsmidler 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 63.000
Sum anleggsmidler 45.000 74.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 162.000 0
Andre fordringer 11.000 14.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 166.000 131.000
Sum omløpsmidler 339.000 146.000
Sum eiendeler 384.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 4.000
Sum egenkapital 126.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 0
Leverandørgjeld 63.000 39.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 77.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8
Soliditet 32.9 20.5
Resultatgrad 4.5 0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.0 3.9
Total kapitalrentabilitet 27.2 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex