Johansen & Nerell AS
Juridisk navn:  Johansen & Nerell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24071707
Ryenstubben 7 Ryenstubben 7 Fax: 24071708
0679 Oslo 679 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982322812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.49%
Resultat  
  
34.09%
Egenkapital  
  
5.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.580.000 3.372.000 3.720.000 3.311.000 3.490.000
Resultat: 59.000 44.000 64.000 179.000 159.000
Egenkapital: 887.000 840.000 807.000 759.000 622.000
Regnskap for  Johansen & Nerell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.580.000 3.372.000 3.720.000 3.311.000 3.490.000
Driftskostnader -2.499.000 -3.311.000 -3.638.000 -3.135.000 -3.335.000
Driftsresultat 82.000 61.000 82.000 176.000 156.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -17.000 -18.000 -2.000 -2.000
Finans -22.000 -17.000 -18.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 59.000 44.000 64.000 179.000 159.000
Skattekostnad -13.000 -11.000 -15.000 -42.000 -39.000
Årsresultat 46.000 33.000 48.000 137.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.000 492.000 573.000 305.000 367.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 1.233.000 975.000 922.000 798.000
Sum eiendeler 1.674.000 1.725.000 1.548.000 1.227.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 740.000 707.000 659.000 522.000
Sum egenkapital 887.000 840.000 807.000 759.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 272.000 299.000 24.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 614.000 441.000 444.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 1.726.000 1.547.000 1.227.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.521.000 3.372.000 3.720.000 3.297.000 3.489.000
Andre inntekter 59.000 0 0 14.000 0
Driftsinntekter 2.580.000 3.372.000 3.720.000 3.311.000 3.490.000
Varekostnad -541.000 -488.000 -800.000 -688.000 -893.000
Lønninger -918.000 -1.839.000 -1.699.000 -1.445.000 -1.511.000
Avskrivning -56.000 -81.000 -57.000 -62.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -984.000 -903.000 -1.082.000 -940.000 -867.000
Driftskostnader -2.499.000 -3.311.000 -3.638.000 -3.135.000 -3.335.000
Driftsresultat 82.000 61.000 82.000 176.000 156.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader -22.000 -17.000 -18.000 -2.000 -2.000
Finans -22.000 -17.000 -18.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 33.000 48.000 137.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 223.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 203.000 492.000 573.000 305.000 367.000
Sum varige driftsmidler 203.000 492.000 573.000 305.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 426.000 492.000 573.000 305.000 367.000
Varebeholdning 379.000 379.000 128.000 99.000 120.000
Kundefordringer 255.000 326.000 203.000 184.000 305.000
Andre fordringer 97.000 375.000 351.000 246.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 153.000 293.000 393.000 195.000
Sum omløpsmidler 1.248.000 1.233.000 975.000 922.000 798.000
Sum eiendeler 1.674.000 1.725.000 1.548.000 1.227.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 740.000 707.000 659.000 522.000
Sum egenkapital 887.000 840.000 807.000 759.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 37.000 36.000 24.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 259.000 272.000 299.000 24.000 28.000
Leverandørgjeld 170.000 264.000 92.000 109.000 148.000
Betalbar skatt 40.000 11.000 3.000 45.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 155.000 159.000 135.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 185.000 188.000 155.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 614.000 441.000 444.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 1.726.000 1.547.000 1.227.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 719.000 619.000 534.000 478.000 283.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.2 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.9 1.9 1.3
Soliditet 53.0 48.7 52.2 61.9 53.4
Resultatgrad 3.2 1.8 2.2 5.3 4.5
Rentedekningsgrad 3.7 3.6 4.6 8 7
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.9 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.9 3.5 5.3 14.8 13.8
Signatur
24.09.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex