Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johansen Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Johansen Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62400130
Vestsivegen 269 Vestsivegen 269 Fax: 62400131
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 865325762
Aksjekapital: 66.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11/4/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.09%
Resultat  
  
-18.3%
Egenkapital  
  
23.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000 34.353.000
Resultat: 2.822.000 3.454.000 -288.000 1.452.000 696.000
Egenkapital: 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000 6.817.000
Regnskap for  Johansen Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000 34.353.000
Driftskostnader -49.800.000 -46.547.000 -37.097.000 -36.736.000 -33.498.000
Driftsresultat 3.767.000 4.426.000 -63.000 1.624.000 854.000
Finansinntekter 109.000 52.000 108.000 65.000 77.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.024.000 -333.000 -237.000 -235.000
Finans -945.000 -972.000 -225.000 -172.000 -158.000
Resultat før skatt 2.822.000 3.454.000 -288.000 1.452.000 696.000
Skattekostnad -586.000 -760.000 114.000 -345.000 -138.000
Årsresultat 2.236.000 2.694.000 -174.000 1.107.000 558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.817.000 29.709.000 21.592.000 12.194.000 11.756.000
Sum omløpsmidler 17.422.000 14.148.000 11.767.000 8.431.000 6.127.000
Sum eiendeler 41.239.000 43.857.000 33.359.000 20.625.000 17.883.000
Sum opptjent egenkapital 5.414.000 4.378.000 7.650.000 7.823.000 6.717.000
Sum egenkapital 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000 6.817.000
Sum langsiktig gjeld 26.099.000 32.354.000 20.643.000 8.094.000 6.499.000
Sum kortsiktig gjeld 9.659.000 7.060.000 4.966.000 4.608.000 4.567.000
Sum gjeld og egenkapital 41.238.000 43.858.000 33.359.000 20.625.000 17.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.308.000 45.441.000 34.892.000 34.649.000 30.029.000
Andre inntekter 3.259.000 5.533.000 2.141.000 3.711.000 4.324.000
Driftsinntekter 53.567.000 50.973.000 37.033.000 38.360.000 34.353.000
Varekostnad -2.095.000 -1.350.000 -1.749.000 -3.893.000 -2.599.000
Lønninger -19.566.000 -18.125.000 -14.311.000 -14.040.000 -13.798.000
Avskrivning -5.130.000 -5.101.000 -2.217.000 -2.340.000 -2.481.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.009.000 -21.971.000 -18.820.000 -16.463.000 -14.620.000
Driftskostnader -49.800.000 -46.547.000 -37.097.000 -36.736.000 -33.498.000
Driftsresultat 3.767.000 4.426.000 -63.000 1.624.000 854.000
Finansinntekter 109.000 52.000 108.000 65.000 77.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.024.000 -333.000 -237.000 -235.000
Finans -945.000 -972.000 -225.000 -172.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.236.000 2.694.000 -174.000 1.107.000 558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 326.000 326.000 326.000 90.000 0
Maskiner anlegg 20.929.000 26.735.000 18.343.000 10.324.000 9.851.000
Driftsløsøre 256.000 115.000 171.000 103.000 134.000
Sum varige driftsmidler 21.510.000 27.176.000 18.840.000 10.516.000 9.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.307.000 2.534.000 2.753.000 1.678.000 1.771.000
Sum anleggsmidler 23.817.000 29.709.000 21.592.000 12.194.000 11.756.000
Varebeholdning 0 0 1.134.000 962.000
Kundefordringer 4.082.000 4.678.000 2.748.000 2.953.000 1.844.000
Andre fordringer 2.621.000 1.422.000 2.040.000 1.367.000 1.229.000
Sum investeringer 284.000 0 0 0 0
Kasse, bank 10.435.000 8.048.000 6.980.000 2.976.000 2.092.000
Sum omløpsmidler 17.422.000 14.148.000 11.767.000 8.431.000 6.127.000
Sum eiendeler 41.239.000 43.857.000 33.359.000 20.625.000 17.883.000
Sum opptjent egenkapital 5.414.000 4.378.000 7.650.000 7.823.000 6.717.000
Sum egenkapital 5.480.000 4.444.000 7.750.000 7.923.000 6.817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.320.000 1.819.000 1.059.000 1.174.000 874.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.099.000 32.354.000 20.643.000 8.094.000 6.499.000
Leverandørgjeld 2.103.000 1.516.000 2.212.000 1.582.000 1.364.000
Betalbar skatt 85.000 0 0 46.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 3.218.000 2.761.000 1.362.000 1.692.000 1.842.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.053.000 1.783.000 1.392.000 1.288.000 1.295.000
Sum kortsiktig gjeld 9.659.000 7.060.000 4.966.000 4.608.000 4.567.000
Sum gjeld og egenkapital 41.238.000 43.858.000 33.359.000 20.625.000 17.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.763.000 7.088.000 6.801.000 3.823.000 1.560.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 2.4 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 2 2.4 1.6 1.1
Soliditet 13.3 10.1 23.2 38.4 38.1
Resultatgrad 7.0 8.7 -0.2 4.2 2.5
Rentedekningsgrad 3.6 4.3 -0.2 6.9 3.6
Gjeldsgrad 6.5 8.9 3.3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.4 10.2 0.1 8.2 5.2
Signatur
15.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex