Johan R As
Juridisk navn:  Johan R As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97123660
c/o Morten Johan Røshagen Villaveien 6 c/o Morten Johan Røshagen Villaveien 6 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 912284840
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.76%
Egenkapital  
  
-1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.000 0 5.710.000 2.437.000 2.176.000
Resultat: -45.000 -51.000 4.668.000 268.000 683.000
Egenkapital: 1.763.000 1.798.000 1.801.000 1.212.000 1.014.000
Regnskap for  Johan R As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.000 0 5.710.000 2.437.000 2.176.000
Driftskostnader -93.000 -55.000 -1.028.000 -2.082.000 -1.395.000
Driftsresultat -45.000 -56.000 4.683.000 355.000 780.000
Finansinntekter 1.000 5.000 19.000 5.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -34.000 -92.000 -98.000
Finans -1.000 5.000 -15.000 -87.000 -98.000
Resultat før skatt -45.000 -51.000 4.668.000 268.000 683.000
Skattekostnad 10.000 48.000 -1.074.000 -71.000 -185.000
Årsresultat -35.000 -3.000 3.594.000 198.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.985.000 1.673.000 284.000 4.112.000 4.222.000
Sum omløpsmidler 109.000 1.200.000 5.926.000 871.000 1.333.000
Sum eiendeler 3.094.000 2.873.000 6.210.000 4.983.000 5.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.463.000 1.498.000 1.501.000 912.000 714.000
Sum egenkapital 1.763.000 1.798.000 1.801.000 1.212.000 1.014.000
Sum langsiktig gjeld 1.087.000 839.000 1.097.000 2.930.000 3.635.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 235.000 3.312.000 841.000 906.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 2.872.000 6.210.000 4.983.000 5.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.000 2.387.000 2.150.000
Andre inntekter 47.000 0 5.709.000 50.000 26.000
Driftsinntekter 47.000 0 5.710.000 2.437.000 2.176.000
Varekostnad 0 0 0 -247.000 0
Lønninger 0 0 32.000 -660.000 -604.000
Avskrivning -55.000 -11.000 0 -180.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -44.000 -1.060.000 -995.000 -599.000
Driftskostnader -93.000 -55.000 -1.028.000 -2.082.000 -1.395.000
Driftsresultat -45.000 -56.000 4.683.000 355.000 780.000
Finansinntekter 1.000 5.000 19.000 5.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -34.000 -92.000 -98.000
Finans -1.000 5.000 -15.000 -87.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.004.000 0 0
Årsresultat -35.000 -3.000 3.594.000 198.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.850.000 2.850.000
Fast eiendom 0 273.000 284.000 284.000 296.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 0 0 53.000 41.000
Sum varige driftsmidler 305.000 273.000 284.000 1.262.000 1.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.680.000 1.400.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.985.000 1.673.000 284.000 4.112.000 4.222.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -2.000 -2.000 -2.000 400.000 460.000
Andre fordringer 63.000 15.000 108.000 35.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 1.186.000 5.820.000 436.000 814.000
Sum omløpsmidler 109.000 1.200.000 5.926.000 871.000 1.333.000
Sum eiendeler 3.094.000 2.873.000 6.210.000 4.983.000 5.555.000
Sum opptjent egenkapital 1.463.000 1.498.000 1.501.000 912.000 714.000
Sum egenkapital 1.763.000 1.798.000 1.801.000 1.212.000 1.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 647.000 798.000 1.043.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.087.000 839.000 1.097.000 2.930.000 3.635.000
Leverandørgjeld 40.000 -25.000 36.000 182.000 136.000
Betalbar skatt 142.000 197.000 31.000 71.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 81.000 239.000 253.000
Utbytte 0 0 -3.004.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 63.000 160.000 350.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 235.000 3.312.000 841.000 906.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 2.872.000 6.210.000 4.983.000 5.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 965.000 2.614.000 30.000 427.000
Likviditetsgrad 1 0.4 5.1 1.8 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 5.1 1.8 1 1.5
Soliditet 5 62.6 2 24.3 18.3
Resultatgrad -95.7 8 14.6 35.8
Rentedekningsgrad -22.5 137.7 3.9 8.0
Gjeldsgrad 0.8 0.6 2.4 3.1 4.5
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.8 75.7 7.2 14.0
Signatur
24.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex