Johan Andresen AS
Juridisk navn:  Johan Andresen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73525357
Henrik Angells Gate 26 Henrik Angells Gate 26 Fax: 73528550
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 910228986
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/1946
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.2%
Resultat  
  
150.36%
Egenkapital  
  
-16.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.862.000 3.671.000 7.784.000 7.980.000 3.704.000
Resultat: 1.397.000 558.000 4.230.000 4.936.000 -1.011.000
Egenkapital: 17.765.000 21.178.000 21.752.000 22.700.000 19.366.000
Regnskap for  Johan Andresen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.862.000 3.671.000 7.784.000 7.980.000 3.704.000
Driftskostnader -2.362.000 -3.015.000 -3.421.000 -2.780.000 -4.496.000
Driftsresultat 1.500.000 657.000 4.362.000 5.199.000 -793.000
Finansinntekter 3.000 11.000 20.000 32.000 54.000
Finanskostnader -106.000 -109.000 -152.000 -295.000 -272.000
Finans -103.000 -98.000 -132.000 -263.000 -218.000
Resultat før skatt 1.397.000 558.000 4.230.000 4.936.000 -1.011.000
Skattekostnad -310.000 -132.000 -928.000 -1.102.000 224.000
Årsresultat 1.087.000 426.000 3.302.000 3.834.000 -787.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.725.000 16.027.000 16.355.000 16.248.000 16.607.000
Sum omløpsmidler 9.452.000 8.895.000 9.544.000 14.551.000 15.206.000
Sum eiendeler 25.177.000 24.922.000 25.899.000 30.799.000 31.813.000
Sum opptjent egenkapital 17.515.000 20.928.000 21.502.000 22.450.000 19.116.000
Sum egenkapital 17.765.000 21.178.000 21.752.000 22.700.000 19.366.000
Sum langsiktig gjeld 2.640.000 2.799.000 2.869.000 2.180.000 1.825.000
Sum kortsiktig gjeld 4.771.000 945.000 1.278.000 5.919.000 10.622.000
Sum gjeld og egenkapital 25.176.000 24.922.000 25.899.000 30.799.000 31.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 0 0 148.000
Andre inntekter 3.862.000 3.584.000 7.784.000 7.980.000 3.556.000
Driftsinntekter 3.862.000 3.671.000 7.784.000 7.980.000 3.704.000
Varekostnad 0 0 -30.000
Lønninger -854.000 -1.476.000 -1.490.000 -2.636.000
Avskrivning -302.000 -359.000 -59.000 -40.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.060.000 -1.802.000 -1.886.000 -1.250.000 -1.755.000
Driftskostnader -2.362.000 -3.015.000 -3.421.000 -2.780.000 -4.496.000
Driftsresultat 1.500.000 657.000 4.362.000 5.199.000 -793.000
Finansinntekter 3.000 11.000 20.000 32.000 54.000
Finanskostnader -106.000 -109.000 -152.000 -295.000 -272.000
Finans -103.000 -98.000 -132.000 -263.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.087.000 426.000 3.302.000 3.834.000 -787.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 358.000
Fast eiendom 14.144.000 14.409.000 14.648.000 14.648.000 14.648.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 94.000 214.000 175.000 176.000
Sum varige driftsmidler 14.200.000 14.503.000 14.862.000 14.823.000 14.824.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.524.000 1.524.000 1.494.000 1.425.000 1.425.000
Sum anleggsmidler 15.725.000 16.027.000 16.355.000 16.248.000 16.607.000
Varebeholdning 6.461.000 6.461.000 6.461.000 6.371.000 6.306.000
Kundefordringer 236.000 16.000 0 14.000 47.000
Andre fordringer 341.000 278.000 271.000 4.351.000 287.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 2.409.000 2.136.000 2.807.000 3.810.000 8.561.000
Sum omløpsmidler 9.452.000 8.895.000 9.544.000 14.551.000 15.206.000
Sum eiendeler 25.177.000 24.922.000 25.899.000 30.799.000 31.813.000
Sum opptjent egenkapital 17.515.000 20.928.000 21.502.000 22.450.000 19.116.000
Sum egenkapital 17.765.000 21.178.000 21.752.000 22.700.000 19.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.806.000 1.804.000 1.672.000 745.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 470.000 358.000 115.000 3.375.000 4.619.000
Sum langsiktig gjeld 2.640.000 2.799.000 2.869.000 2.180.000 1.825.000
Leverandørgjeld 435.000 435.000 474.000 577.000 456.000
Betalbar skatt 307.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 18.000 116.000 108.000 212.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.547.000 134.000 573.000 1.859.000 5.335.000
Sum kortsiktig gjeld 4.771.000 945.000 1.278.000 5.919.000 10.622.000
Sum gjeld og egenkapital 25.176.000 24.922.000 25.899.000 30.799.000 31.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.681.000 7.950.000 8.266.000 8.632.000 4.584.000
Likviditetsgrad 1 2.0 9.4 7.5 2.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 2.6 2.4 1.4 0.8
Soliditet 70.6 85.0 8 73.7 60.9
Resultatgrad 38.8 17.9 5 65.2 -21.4
Rentedekningsgrad 14.2 6.0 28.7 17.6 -2.9
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.0 2.7 16.9 1 -2.3
Signatur
06.01.2021
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex