Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Johan Andersen AS
Juridisk navn:  Johan Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33081719
Lønneveien 50 Lønneveien 50 Fax: 33081322
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 917018987
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/1934
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åsgårdstrand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.56%
Resultat  
  
203.08%
Egenkapital  
  
16.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 745.000 680.000 735.000 719.000 723.000
Resultat: 394.000 130.000 367.000 -58.000 372.000
Egenkapital: 919.000 791.000 870.000 752.000 960.000
Regnskap for  Johan Andersen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 745.000 680.000 735.000 719.000 723.000
Driftskostnader -351.000 -551.000 -370.000 -779.000 -352.000
Driftsresultat 394.000 129.000 365.000 -59.000 371.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 394.000 130.000 367.000 -58.000 372.000
Skattekostnad -87.000 -29.000 -69.000 0 -89.000
Årsresultat 308.000 101.000 299.000 -58.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 462.000 471.000 471.000 486.000 487.000
Sum omløpsmidler 742.000 547.000 664.000 432.000 720.000
Sum eiendeler 1.204.000 1.018.000 1.135.000 918.000 1.207.000
Sum opptjent egenkapital 739.000 611.000 690.000 572.000 780.000
Sum egenkapital 919.000 791.000 870.000 752.000 960.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 285.000 227.000 265.000 166.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 1.018.000 1.135.000 918.000 1.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 745.000 680.000 735.000 719.000 723.000
Driftsinntekter 745.000 680.000 735.000 719.000 723.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -104.000 -104.000 -96.000 -101.000 -96.000
Avskrivning -9.000 -14.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -447.000 -260.000 -677.000 -255.000
Driftskostnader -351.000 -551.000 -370.000 -779.000 -352.000
Driftsresultat 394.000 129.000 365.000 -59.000 371.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -180.000 -180.000 -180.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 308.000 101.000 299.000 -58.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 462.000 471.000 471.000 486.000 487.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 462.000 471.000 471.000 486.000 487.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 462.000 471.000 471.000 486.000 487.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 49.000 32.000 3.000 16.000 11.000
Andre fordringer 80.000 76.000 72.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 693.000 434.000 584.000 344.000 627.000
Sum omløpsmidler 742.000 547.000 664.000 432.000 720.000
Sum eiendeler 1.204.000 1.018.000 1.135.000 918.000 1.207.000
Sum opptjent egenkapital 739.000 611.000 690.000 572.000 780.000
Sum egenkapital 919.000 791.000 870.000 752.000 960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 87.000 29.000 69.000 0 89.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 17.000 16.000 16.000 8.000
Utbytte -180.000 -180.000 -180.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 285.000 227.000 265.000 166.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 1.018.000 1.135.000 918.000 1.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 457.000 320.000 399.000 266.000 473.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.4 2.5 2.6 2.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.4 2.5 2.6 2.9
Soliditet 76.3 77.7 76.7 81.9 79.5
Resultatgrad 52.9 19.0 49.7 -8.2 51.3
Rentedekningsgrad 129.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 32.8 12.8 32.3 -6.3 30.8
Signatur
11.12.2012
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex