Jofi Ingeniørfirma As
Juridisk navn:  Jofi Ingeniørfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69329285
Lerkeveien 2 Lerkeveien 2 Fax:
1624 Gressvik 1624 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 841558022
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.37%
Resultat  
  
76.36%
Egenkapital  
  
124.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 252.000 171.000 47.000 0 50.000
Resultat: 194.000 110.000 -18.000 -67.000 -96.000
Egenkapital: 314.000 140.000 30.000 47.000 114.000
Regnskap for  Jofi Ingeniørfirma As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 252.000 171.000 47.000 0 50.000
Driftskostnader -59.000 -141.000 -144.000 -147.000 -194.000
Driftsresultat 194.000 30.000 -98.000 -147.000 -143.000
Finansinntekter 80.000 80.000 80.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 80.000 80.000 80.000 47.000
Resultat før skatt 194.000 110.000 -18.000 -67.000 -96.000
Skattekostnad -19.000 0 0 0 -10.000
Årsresultat 175.000 110.000 -18.000 -67.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Sum omløpsmidler 375.000 211.000 30.000 33.000 128.000
Sum eiendeler 6.825.000 6.661.000 6.480.000 6.483.000 6.578.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 40.000 -70.000 -53.000 14.000
Sum egenkapital 314.000 140.000 30.000 47.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 71.000 0 -14.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.825.000 6.661.000 6.480.000 6.483.000 6.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 214.000 95.000 47.000 0 50.000
Andre inntekter 38.000 76.000 0 0 0
Driftsinntekter 252.000 171.000 47.000 0 50.000
Varekostnad 0 -4.000 0 0
Lønninger 0 0 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -141.000 -140.000 -145.000 -189.000
Driftskostnader -59.000 -141.000 -144.000 -147.000 -194.000
Driftsresultat 194.000 30.000 -98.000 -147.000 -143.000
Finansinntekter 80.000 80.000 80.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 80.000 80.000 80.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 110.000 -18.000 -67.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Sum anleggsmidler 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 10.000 -3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 375.000 199.000 20.000 36.000 128.000
Sum omløpsmidler 375.000 211.000 30.000 33.000 128.000
Sum eiendeler 6.825.000 6.661.000 6.480.000 6.483.000 6.578.000
Sum opptjent egenkapital 214.000 40.000 -70.000 -53.000 14.000
Sum egenkapital 314.000 140.000 30.000 47.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 -5.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 76.000 0 -14.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 71.000 0 -14.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 6.825.000 6.661.000 6.480.000 6.483.000 6.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 140.000 30.000 47.000 115.000
Likviditetsgrad 1 6.1 3 -2.4 9.8
Likviditetsgrad 2 6.1 3 0 -2.4 9.8
Soliditet 4.6 2.1 0.5 0.7 1.7
Resultatgrad 77.0 17.5 -208.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 20.7 46.6 2 136.9 56.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 1.7 -0.3 -1.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex