Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jeanettes Hårstudio AS
Juridisk navn:  Jeanettes Hårstudio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66916680
Myklerudveien 5 Myklerudveien 5 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 987621877
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spro Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
8.77%
Resultat  
  
-68.03%
Egenkapital  
  
-20.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.464.000 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000
Resultat: 39.000 122.000 116.000 103.000 196.000
Egenkapital: 191.000 240.000 347.000 359.000 353.000
Regnskap for  Jeanettes Hårstudio AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.464.000 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000
Driftskostnader -1.425.000 -1.224.000 -1.171.000 -1.110.000 -1.178.000
Driftsresultat 39.000 121.000 116.000 102.000 195.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 39.000 122.000 116.000 103.000 196.000
Skattekostnad -9.000 -29.000 -28.000 -26.000 -54.000
Årsresultat 30.000 93.000 88.000 76.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Sum eiendeler 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 210.000 317.000 329.000 253.000
Sum egenkapital 191.000 240.000 347.000 359.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282.000 315.000 243.000 180.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.464.000 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.464.000 1.346.000 1.287.000 1.212.000 1.373.000
Varekostnad -238.000 -211.000 -195.000 -207.000 -219.000
Lønninger -939.000 -739.000 -717.000 -656.000 -715.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -274.000 -259.000 -247.000 -244.000
Driftskostnader -1.425.000 -1.224.000 -1.171.000 -1.110.000 -1.178.000
Driftsresultat 39.000 121.000 116.000 102.000 195.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 -100.000 -50.000 0 0
Årsresultat 30.000 93.000 88.000 76.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 116.000 126.000 118.000 103.000 111.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 8.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 429.000 472.000 429.000 409.000
Sum omløpsmidler 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Sum eiendeler 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 210.000 317.000 329.000 253.000
Sum egenkapital 191.000 240.000 347.000 359.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 15.000 17.000 12.000 6.000
Betalbar skatt 9.000 29.000 28.000 26.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 92.000 80.000 79.000 109.000
Utbytte -80.000 -100.000 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 79.000 67.000 62.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 315.000 243.000 180.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 473.000 555.000 590.000 539.000 598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 240.000 347.000 359.000 353.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 2.4 3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.9 2.4 2.0
Soliditet 40.4 43.2 58.8 66.6 59.0
Resultatgrad 2.7 9 9 8.4 14.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.3 0.7 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.2 21.8 19.7 18.9 32.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex