Jarle & Bjørnar Fluefiske As
Juridisk navn:  Jarle & Bjørnar Fluefiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63801160
Sørumsg 28 Sørumsg 28 Fax: 63801161
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 962092209
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.47%
Resultat  
  
70.41%
Egenkapital  
  
14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.145.000 1.696.000 1.451.000 1.542.000 1.554.000
Resultat: 167.000 98.000 -190.000 53.000 14.000
Egenkapital: 1.138.000 995.000 897.000 1.079.000 1.039.000
Regnskap for  Jarle & Bjørnar Fluefiske As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.145.000 1.696.000 1.451.000 1.542.000 1.554.000
Driftskostnader -1.979.000 -1.599.000 -1.640.000 -1.489.000 -1.540.000
Driftsresultat 167.000 98.000 -190.000 53.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 167.000 98.000 -190.000 53.000 14.000
Skattekostnad -24.000 0 8.000 -12.000 -9.000
Årsresultat 143.000 98.000 -182.000 40.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.194.000 1.013.000 934.000 1.146.000 1.071.000
Sum eiendeler 1.267.000 1.086.000 1.007.000 1.219.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 1.038.000 895.000 797.000 979.000 939.000
Sum egenkapital 1.138.000 995.000 897.000 1.079.000 1.039.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 0 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 91.000 110.000 132.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.267.000 1.086.000 1.007.000 1.219.000 1.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.145.000 1.696.000 1.451.000 1.542.000 1.554.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.145.000 1.696.000 1.451.000 1.542.000 1.554.000
Varekostnad -1.191.000 -930.000 -872.000 -833.000 -822.000
Lønninger -653.000 -541.000 -620.000 -540.000 -600.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -128.000 -148.000 -116.000 -118.000
Driftskostnader -1.979.000 -1.599.000 -1.640.000 -1.489.000 -1.540.000
Driftsresultat 167.000 98.000 -190.000 53.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 143.000 98.000 -182.000 40.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Varebeholdning 893.000 839.000 759.000 831.000 819.000
Kundefordringer 23.000 5.000 3.000 1.000 0
Andre fordringer 0 0 3.000 5.000
Sum investeringer 11.000 11.000 61.000 61.000 83.000
Kasse, bank 266.000 159.000 111.000 250.000 163.000
Sum omløpsmidler 1.194.000 1.013.000 934.000 1.146.000 1.071.000
Sum eiendeler 1.267.000 1.086.000 1.007.000 1.219.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 1.038.000 895.000 797.000 979.000 939.000
Sum egenkapital 1.138.000 995.000 897.000 1.079.000 1.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 8.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 0 8.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 -3.000 15.000
Betalbar skatt 16.000 0 0 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 32.000 51.000 55.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 59.000 59.000 68.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 91.000 110.000 132.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.267.000 1.086.000 1.007.000 1.219.000 1.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.073.000 922.000 824.000 1.014.000 973.000
Likviditetsgrad 1 9.9 11. 8.5 8.7 10.
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.6 2.4 2.6
Soliditet 89.8 91.6 89.1 88.5 90.7
Resultatgrad 7.8 5.8 -13.1 3.4 0.9
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.2 9 -18.9 4.3 1.2
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER OG VARAMEDLEM HVER FOR SEG.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex