Jarle Bergs Sønner As
Juridisk navn:  Jarle Bergs Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørland 12 Vågen 32 Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 918047018
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bodø Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
106.62%
Resultat  
  
77.99%
Egenkapital  
  
25.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 59.031.000 28.570.000 25.127.000 0
Resultat: 11.039.000 6.202.000 3.893.000 -13.000
Egenkapital: 65.750.000 52.395.000 2.569.000 8.000
Regnskap for  Jarle Bergs Sønner As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 59.031.000 28.570.000 25.127.000 0
Driftskostnader -42.573.000 -20.692.000 -19.699.000 -13.000
Driftsresultat 16.457.000 7.878.000 5.429.000 -13.000
Finansinntekter 708.000 2.833.000 2.482.000 0
Finanskostnader -6.127.000 -4.509.000 -4.017.000 0
Finans -5.419.000 -1.676.000 -1.535.000 0
Resultat før skatt 11.039.000 6.202.000 3.893.000 -13.000
Skattekostnad -2.434.000 -2.236.000 -727.000 0
Årsresultat 8.605.000 3.967.000 3.166.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.152.000 168.682.000 170.436.000 0
Sum omløpsmidler 41.185.000 26.932.000 33.178.000 30.000
Sum eiendeler 322.337.000 195.614.000 203.614.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 13.355.000 0 2.547.000 -13.000
Sum egenkapital 65.750.000 52.395.000 2.569.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 242.573.000 134.241.000 195.973.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.014.000 8.978.000 5.072.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 322.337.000 195.614.000 203.613.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.750.000 28.404.000 24.361.000 0
Andre inntekter 1.280.000 166.000 767.000 0
Driftsinntekter 59.031.000 28.570.000 25.127.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -20.683.000 -9.743.000 -9.215.000 0
Avskrivning -11.057.000 -6.007.000 -5.989.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.833.000 -4.942.000 -4.495.000 -13.000
Driftskostnader -42.573.000 -20.692.000 -19.699.000 -13.000
Driftsresultat 16.457.000 7.878.000 5.429.000 -13.000
Finansinntekter 708.000 2.833.000 2.482.000 0
Finanskostnader -6.127.000 -4.509.000 -4.017.000 0
Finans -5.419.000 -1.676.000 -1.535.000 0
Konsernbidrag -51.000 -21.105.000 -54.000 0
Utbytte -3.500.000 -4.000.000 0 0
Årsresultat 8.605.000 3.967.000 3.166.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 229.006.000 62.304.000 65.881.000 0
Fast eiendom 5.524.000 5.809.000 4.644.000 0
Maskiner anlegg 92.000 119.000 794.000 0
Driftsløsøre 2.132.000 1.883.000 1.242.000 0
Sum varige driftsmidler 45.526.000 23.467.000 24.152.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.620.000 82.911.000 80.403.000 0
Sum anleggsmidler 281.152.000 168.682.000 170.436.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 44.000 111.000 397.000 0
Andre fordringer 870.000 419.000 1.543.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 39.399.000 22.926.000 29.671.000 30.000
Sum omløpsmidler 41.185.000 26.932.000 33.178.000 30.000
Sum eiendeler 322.337.000 195.614.000 203.614.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 13.355.000 0 2.547.000 -13.000
Sum egenkapital 65.750.000 52.395.000 2.569.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.155.000 3.658.000 4.172.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 327.000 33.000 70.000 0
Sum langsiktig gjeld 242.573.000 134.241.000 195.973.000 0
Leverandørgjeld 1.065.000 970.000 343.000 0
Betalbar skatt 2.454.000 1.806.000 1.449.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.648.000 1.901.000 2.050.000 0
Utbytte -3.500.000 -4.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.020.000 268.000 1.159.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 14.014.000 8.978.000 5.072.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 322.337.000 195.614.000 203.613.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.171.000 17.954.000 28.106.000 8.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3 6.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.9 3 6.5 1.4
Soliditet 20.4 26.8 1.3 26.7
Resultatgrad 27.9 27.6 21.6
Rentedekningsgrad 2.7 1.7 1.4
Gjeldsgrad 3.9 2.7 78.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 5.3 5.5 3.9 -43.3
Signatur
06.08.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex